Vargforskare sågar ny vargrapport

Vargforskaren Olof Liberg sågar rapporten från länsstyrelsen i Dalarna om tjuvjakt på varg.
– För det första är materialet som slutsatserna bygger på helt slumpmässigt. Dessutom är siffrorna man bygger slutsatserna på felaktiga, säger han.

Det var när länsstyrelsen i Dalarna nyligen presenterade en genomgång kallad ”Dödlighet hos varg i Dalarna” som det blev fel för länsstyrelsen. Bakgrunden till genomgången var att länsstyrelsens vargspårare Mats Rapp i höstas gick ut i Expressen och påstod att tjuvjakten på varg var omfattande i Dalarna.
Påståendet var sensationellt eftersom WWF tidigare presenterat en rapport gjord av landets främsta vargforskare, som visade att det illegala dödandet av varg minskat kraftigt efter 2006 och nu endast utgjorde en tredjedel så många som tidigare.

Färre fall med illegal jakt
I absoluta tal hade det illegala dödandet minskat från nio-20 djur per år fram till 2005 för att sedan sjunka ner till en tredjedel och hamna på tre-sju individer för perioden 2006-2010.
Det var därför mycket sensationellt när vargspårare Mats Rapp gick ut med sina påståenden, som han presenterade som om det var uppgifter som länsstyrelsen stod bakom. Länsstyrelsen gick snabbt ut och kallade Rapps rapport för ”arbetsmaterial” och lovade en ordentlig genomgång och det är den som nu efter mycken vånda har lagt fram.
I rapporten tar länsstyrelsen inte avstånd från Mats Rapps påståenden, utan försöker visa att det skett en långsam ökning av det illegala dödandet av varg under de senaste 14 åren. Uppgifterna är anmärkningsvärda eftersom tjuvjakten enligt WWF-rapporten minskat i hela övriga landet. 
Dalmasar mer kriminella?
Samtidigt påstår alltså länsstyrelsen att den fortsatt att öka i Dalarna.
Det skulle kunna bero på två saker. Antingen är det fel i någon av utredningarna eller är Dalarnas befolkning ovanligt kriminell.
Jakt & Jägare har frågan både naturvårdsdirektör Stig-Åke Svenson och rovdjurshandläggare Henrik Thurfjell vid länsstyrelsen i Dalarna om de anser att dalmasarna är ett ovanligt kriminellt släkte, men det är något båda förnekat. Hur länsstyrelsens statistik kan skilja sig så kraftigt från forskarnas resultat kan de dock inte svara på.

Gjort fel punkt effer punkt
Vargforskaren Olof Liberg ger dock inte mycket för länsstyrelsen resultat och han pekar på att man gjort fel på punkt efter punkt efter punkt.
Det första felet gäller hur man använt sig av statistiken från SVA där alla upphittade döda vargar obduceras.
– När länsstyrelsen använt SVA-statistiken har man blandat samman en rad olika uppgifter. Länsstyrelsen påstår att det dödats 17 vargar åren 1996 till 2010 i Dalarna vilket är fel. Det verkliga antalet är sju, säger Olof Liberg.
Han menar att länsstyrelsen har räknat med vargar som är under utredning men som polisen ännu inte skrivit av.
– Dessutom verkar det som man blandat in vargar som skjutits i nödvärn och även en del som sköts under licensjakten. Men å andra sidan kan jag se att det fattas en varg som vi hittade 2000 och som inte finns med, säger Olof Liberg som är mycket kritisk till siffrorna länsstyrelsen använt.

Fel slutsatser
Det är alltså i grunden felaktiga siffror som länsstyrelsen bygger sina slutsatser på.
Men frågan är då, om siffrorna skulle vara riktiga, kan man dra de slutsatser länsstyrelsen gör?
– Nej, naturligtvis inte. Om det är noll eller fyra döda vargar som hittas ett år bestäms ju i huvudsak av slumpen. Man kan inte dra sådana slutsatser av ett så här litet material. Det är slumpmässigt vad man hittar, svarar Olof Liberg.