Vargföryngring i Amungenreviret

När de båda föräldradjuren sköts i Amungen-reviret i vintras befarade många det värsta. Nu vet man att de kvarvarande ungvargarna klarade sig bra, att nya alfadjur tog området i besittning – och att det dessutom har blivit en föryngring.

Enligt länsstyrelsen i Gävleborg har det inkommit flera observationer som gör att länsstyren bedömer att det skett en föryngring, vilket man också offentliggör på sin hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Naturvard/rovdjur/Aktuellt.htm.
Vilka vargar som är föräldradjur vet man emellertid inte. Det kan vara någon av de ungvargar som blev kvar efter jakten i vintras, då båda föräldradjuren fälldes, som hittat en partner. Men det kan också vara helt nya, inflyttade vargar. Länsstyrelsen uppger att man får svaret inom kort, då DNA-analyserna blir klara.
Redan i april visste länsstyrelsen om att ett nytt revirmarkerande par fanns i området, men då var man oklar över om de hunnit para sig.