”Vargen” Ransu fick ett sändarhalsband av vargforskarna från Finlands viltcentral. En undersökning vid Uleåborgs universitet av den fällda hannen visade att det i själva verket var en varghybrid med hundblod som korsats in för två generationer sedan eller tidigare.

Varghybrid fick sändarhalsband

2010 sköts en varghybrid i Finland som bar ett sändarhalsband. Forskarnas sändarmärkta ”varg”, som kallades Ransu, visade sig vara en varghybrid.
Misstänkta för illegal vargjakt i Perho hävdar att de i själva verket skjutit tre varghybrider. De stöder sig på utlåtanden från ryska forskare.
Problemet med varghybrider i Finland ska snart även behandlas i riksdagen. Finlands viltlagstiftning gäller inte korsningar mellan hund och varg. Nu föreslås lagändringar som förbjuder varghybrider i privat ägo och gör det enklare att jaga vilda varghybrider.

I Finlans viltlagstiftning finns inget om varghundar, trots att korsningarna blivit allt vanligare i Finland och varghybrider även fortsätter komma in över gränsen.

Den oklara situationen har gjort att det gått långsamt att vidta åtgärder

I EU-kommissionens dokument förutsätts att korsningar av varg och hund, samt vildhundar, skall avlägsnas omedelbart från naturen.

I den finska jaktlagen definieras vilt och icke fredade djur. När det till exempel gäller att skjuta förvildade katter tillämpas paragrafen om icke fredade djur.

Till jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen överlämnades den 25 februari en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Reijo Hongisto i Sannfinländarna.

Begär besked om varghybriderna
Han begär åtgärder av regeringen när det gäller varghybriderna.

Svaret skall ges inom de närmaste veckorna.

EU har mer fokus på att stoppa invasiva arter som tvättbjörn och mårdhund, som det larmas om allt oftare även i Sverige.

De invasiva främmande arterna utgör redan ett väsentligt hot. Skadorna från tvättbjörnar och andra arter har uppskattats till 12,5 miljarder euro inom EU-området.

Förra året tillsattes en delegation i Finland för att motverka hoten från främmande djurarter.

I delegationens strategiarbete har det konstateras att den nuvarande viltlagstiftningen inte tar upp förvildade korsningar som påträffas i naturen.

Nu föreslås det att lagstiftningen ändras så att myndigheterna får befogenheter att lättare bevilja tillstånd att skjuta bort till exempel varghundar.

Saknar förbud för varghybrider
I Finland saknas också förbud mot import, innehav eller försäljning av varghybrider.

Från och med 2003 är det förbjudet i Sverige att ha eller försöka sälja varghybrider.

Enligt definitionen i Sverige är en hybrid avkomman i första till och med fjärde generationen efter en korsning mellan varg och hund.

I Finland finns det nu planer på att ha ett liknande förbud som gäller hundar med vargblod fyra generationer bakåt.

Trots fler påstötningar från Jakt & Jägare har inte Naturvårdsverket i Sverige velat redovisa om det finns garantier för att samma regler gäller både för vilda ”vargar” och de djur som hunduppfödare säljer som varghybrider – det vill säga att genetiken ska undersökas fyra generationer bakåt.

Junseletiken endast testad för två generationer
I Sverige är det flera som hävdar att den gulfärgade flyttvargstiken i Junsele är en typisk varghybrid.

Genetikern Mikael Åkesson på Grimsö forskningsstation har kontrollerat Junseletiken, som utsattes för flera flyttförsök, innan hon gick tillbaka till renskötselområdet.

Jakt & Jägare har tidigare frågat om testerna av Junseletiken. Mikael Åkesson har då berättat att testerna visar att det inte är en hybrid i första eller andra generationen.

Längre tillbaka än så sträcker sig inte den test som gjorts.

Efter ytterligare frågor från Jakt & Jägare har inte den ansvarige varggenetikern på Grimsö forskningsstation velat redovisa materialet som skulle visa att det inte finns varghybrider i Sverige.

Stoppat vargimport från Baltikum
Naturvårdsverket har dock stoppat alla planer på att ta in importvargar till Sverige från Baltikum, just för att där finns för många varghybrider.

Däremot ses invandring av varg över finska gränsen till Sverige som önskvärd för att förnya vargstammen i Sverige.

Men det finns flera exempel på varghybrider även i Finland.

En varghundskull avlivades i Parkano, Satakunta, i januari 2010. I trakten finns även färska iakttagelser av misstänkta varghybrider.

Men varghybriderna i Parkano är inte unika.

I Vuosanka parade sig en vargtik med en varghundshanne 2009.

Kallades Ransu av vargforskarna
Denna hanne kallades Ransu av vargforskarna från Finlands viltcentral.

Ransu märktes med ett sändarhalsband, men sköts 2010.

Den undersökning som gjordes efter att Ransu skjutits visar att det i själva verket var en varghybrid.

2010 kom bekräftelsen från Jouni Aspi på Uleåborgs universitet.

Ransu var inte första generationens varghybrid, men hade inslag av hund som troligen fanns två generationer tillbaka eller längre bort.

Redan 2009 varnade flera i Kuhmoområdet om att flocken med Ransu hade flera tecken på att bestå av hybridvarger.

”Vargflocken” där Ransu ingick tog många hundar i trakten.

En ”vargindivid” i Suomussalmi konstaterades 2008 vara en hund.

I Juva, nära St Michel, sköts korsningar 2005 och 2012.

Vargtik i vildhundsflock
I början av 90-talet dök en vargtik upp i en vildhundsflock, som rörde sig i området Perho-Kivijärvi-Karstula. Vargtiken fick valpar.

Från Satakunta finns också uppgifter om vildhundsflockar där det kan finnas varghybrider.

Nu behandlas det första rättsfallet i Finland där misstänkta för illegal vargjakt försvarar sig med att de i själva verket fällt varghybrider, som inte ska ses som skyddsvärda.

Misstänkte begärde fram prover
Åtalet gäller händelser i Perho i januari 2013, då det sköts tre vargar i en flock på fem.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet hade som avsikt att sätta sändarhalsband på flocken under sommaren 2013.

De misstänkta i Perhofallet bad via advokat att få ut prover från polisen för att göra en fristående undersökning av de skjutna vargarna.

De misstänkta ville ha en genetisk undersökning som är oberoende av de finländska aktörer som nu jobbar med vargforskning.

Släktingar till 90-talets hybrider
Nu hävdar försvarssidan att besked från Vavilov-institutet i Moskva visar att de skjutna vargarna i Perho är släktingar till de varghybrider som sköts i början av 90-talet.

Bakom detta står den pensionerade forskaren Kaarlo Nygren. Han såg till att proverna från de skjutna ”vargarna” i Perho jämfördes med prover från de hybrider som sköts tidigare.

I jämförelsematerialet fanns även frysta prover från ”vargen” Auli.

Tiken Auli fick ett sändarhalsband 2011 i Pöytyä i västra Finland.

Alfatiken Auli sköts i januari 2012.

Hon hade fött sju valpar enligt undersökningen av livmodern.

Auli ses som hund av ryska forskare
Både Jouni Aspi på Uleåborgs universitet och Finlands viltcentral vidhåller att Auli var en varg. Men för cirka en vecka sedan kom ett annat utlåtande från Ryssland.

Auli var en hund, enligt ryska forskare.

Undersökningen gjordes på Vavilov-institutet vid Rysslands vetenskapsakademi.

Institutet är det största i världen och Rysslands mest välkända när det gäller vargforskning.

Enligt de preliminära uppgifterna om undersökningen definierar de ryska genetikerna Auli som hund och ”Perhovargarna” som hybrider.

I Perho fanns det iakttagelser av misstänkta korsningar mellan hund och varg under hela 1990-talet. I flocken fälldes vintern 1994 tre hybrider och en eventuell varg.

För resten av flocken gavs ingen dispens för jakt.

De tre djur i Perho som sköts för drygt ett år sedan blir nu en fråga för domstolen.

Var det vargar eller hybrider?

Och i riksdagen måste den ansvarige ministern svara på frågan hur Finland egentligen ska hantera sina varghybrider.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...