Antingen behövs en invandrad varg var femte år eller så måste den skandinaviska stammen bestå av 1 700 vargar, hävdar Naturvårdsverket. Samerna invänder att det blir svårt för rennäringen.
Foto: Josef Pittner / Shutterstock.com Antingen behövs en invandrad varg var femte år eller så måste den skandinaviska stammen bestå av 1 700 vargar, hävdar Naturvårdsverket. Samerna invänder att det blir svårt för rennäringen.

Varginvandrare problem i renområdet

Naturvårdsverket anser att det behövs en invandrad varg var femte år för att vargstammen i Skandinavien ska överleva. Det får stora konsekvenser för rennäringen, påpekar sameföreträdare.

Det behöver komma en varg invandrandes från öster var femte år, menar Naturvårdsverket. Annars behöver den skandinaviska stammen bestå av 1 700 individer för att överleva.
Detta kommer att ställa till det för rennäringen, menar man från den samiska politiken.
– Det kommer att bli ett stort problem för rennäringen och det kommer inte kunna hanteras. Jag tror överhuvudtaget att Sverige inte kan hantera en sådan stor vargstam, säger Marita Stinnerbom, partiledare för Sametingspartiet Guovssonásti, till Sveriges Radio Sameradion.

Kommer att passera renskötselområden
En varg som vandrar in från öster kommer att ta vägen genom renskötselområde för att nå artfränderna i Sverige och Norge. Men om det ska fungera anser Marita Stinnerbom att rennäringen måste få agera på akuta situationer.
– Vargen ska överhuvudtaget inte vara i renskötselområdet, utan det måste vara snabba åtgärder att den ska bort därifrån. Det får inte ligga i myndigheterna att vi ska ha varg i renhjordarna, säger hon till Sameradion.

1 700 djur för att undvika inavel
Om vargar inte vandrar in naturligt måste stammen bestå av 1 700 djur, menar Naturvårdsverket. Det innebär att unga vargar kommer att sprida sig över ännu större områden än de gör i dag, eftersom stammen blir fyra gånger så stor. Det betyder också att renskötselområden kommer att få över vargar som letar efter marker att etablera revir i.

Buffertzon ett förslag
En lösning som rennäringen föreslår är att det finns en buffertzon.
– Från rennäringens sida så vill vi ha en buffertzon från renskötselområdet. Vi tar ju så stort ansvar för den rovdjurstam vi har idag. Och vi kan inte ta ansvar för vargstammen helt och hållet själva heller, säger Marita Stinnerbom till Sameradion.