En av Rysslands cirka 45 000 vargar, fälld av Jägarnas Riksförbunds Gunilla Allansson. Vandringsvargar från Ryssland är ett problem i Estland, där 50 vargar ska fällas.
En av Rysslands cirka 45 000 vargar, fälld av Jägarnas Riksförbunds Gunilla Allansson. Vandringsvargar från Ryssland är ett problem i Estland, där 50 vargar ska fällas.

Vargjakt i Estland trots hot om EG-domstol

Under helgen 2-3 december inledde Estland en massiv insats för att stävja vargproblemen på landsbygden. Efter vårens föryngringar är vargstammen i det lilla landet cirka 160 djur, enligt skogsvårdsstyrelsens Peep Männil.
För att stoppa tillväxten i tid ska 50 vargar fällas.

Ett problem i Estland är att det också finns en stor invandring av varg från Ryssland.

Målet är att ha en vargstam i Estland på 100–200 individer.

Enligt Peep Männil finns varg i hela Estland. Flest vargar finns i trakterna kring Pärnu, Jögeva, Tartu, Lääne- och Ida-Virumaa. Men även på Ösel och Dagö har varg upptäckts.

Estlands omfattande vargjakt lär inte heller vara populärt bland de i EU-kommissionen som tror blint på att vargen är en hotad art.

Finland ställs inför EG-domstolen för vargjakt i betydligt mindre skala. Estland blev EU-medlem år 2004 och kan nu också antagligen räkna med att dras inför domstol.

Ingen hotad art

Men det blir svårt för EU att hävda att vargen är utrotningshotad. I Ryssland finns enligt uppgift runt 45 000 vargar. Finland har cirka 200 vargar och har också problem med vandringsvargar som kommer in från Ryssland.

Linda Dombrovska från Lettlands viltförvaltningsmyndighet kan också vittna om vargproblem.

Hon har talat med intergruppen för jaktfrågor i EU-parlamentet och förklarat att förvaltningen av rovdjursstammarna inte hotar arternas fortlevnad.

EU-kommissionen måste sluta stirra blint på habitatdirektivet och börja lyssna på lokala experter, som har kunskaper om vargläget i olika EU-länder, var budskapet.