Vargjakten fortsätter som beslutat

Föreningen Nordulv får inget gehör för sin överklagan av vargjakten i Sandviken. Föreningen har inte ens rätt att överklaga. Det har Naturvårdsverket kommit fram till under måndagen.

Lilla föreningen Nordulv, med ett par hundra medlemmar, överklagar systematiskt alla skyddsjakter på varg. Så också jakten på den vargtik som misstänks ha skrämt 21 kor på flykt i Sandvikens kommun i Gävleborg.

Föreningen menar att länsstyrelsen sagt ja till skyddsjakten på för lösa grunder. Man kritiserar också det faktum att tiken kan ha valpar, trots att hon spårats ensam i reviret, och att den drabbade bonden själv utsetts till jaktledare. Jakt & Jägare rapporterade häromdagen om saken och då försvarade länsstyrelsen sitt beslut.

Läs den artikeln här.

Prövade bara en sak
Det var dock bara en fråga som Naturvårdsverket behandlade när ärendet på måndagen hamnade där.

– Vi tar inte ställning till de olika aspekterna på jakten, utan konstaterar bara att en förening av det här slaget inte har rätt att överklaga. Man är inte sakägare, enligt förvaltningslagen, säger Gunilla Skotnicka, chef på avdelningen för bevarande av arter och områden vid Naturvårdsverket.

Just den omständigheten, att bevarandesidans föreningar inte har rätt att överklaga, är nu föremål för rättslig prövning.

Fall för högsta instans
– Naturskyddsföreningen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen och fått prövningstillstånd. Saken ska prövas där, säger Gunilla Skotnicka.

Efter att Nordulv överklagade kom också ett överklagande från Wolf Army. Det avslås med samma motivering.