Stopp för vargjakt. Sådana här jaktbilder lär inte tas i USA i höst. Det federala domslutet stoppar vargjakten tills vidare.
Stopp för vargjakt. Sådana här jaktbilder lär inte tas i USA i höst. Det federala domslutet stoppar vargjakten tills vidare.

Vargjakten i USA stoppas

USA:s regeringsbeslut att ta bort vargen från hotlistan i vissa delstater är olagligt. Det anser den federala domaren Donald Molloy. Det betyder att den planerade vargjakten i höst stoppas – i vart fall tillfälligt.

I korthet har Domare Molloy i sitt 50-sidiga beslut kommit fram till att lagen om skyddade arter inte tillåter att en hotad art delas upp geografiskt på det sätt man gjort i USA. Antingen är den hotad, eller inte. Vargen kan alltså inte tas bort från hotlistan i Montana och Idaho, men behålla skyddet i grannstaten Wyoming.
Molloy konstaterat att beslutet att ta bort vargen från hotlistan i vissa stater förvisso var ett pragmatiskt (praktiskt och resultatinriktat) beslut i en svår biologisk fråga, men det är alltså olagligt.
Molloys dom har emotsetts med stor spänning sedan djurrätts- och naturskyddsorganisationer i USA redan förra hösten överklagade de amerikanska myndigheternas beslut om att ta bort vargen från hotlisten i vissa stater, vilket i sin tur öppnade för den amerikanska vargjakten i vintras.

Ris och ros
Naturskyddsorganisationerna väkomnade Molloys beslut och ansåg att man nu kunde komma igång igen med återuppbyggnaden av den amerikanska vargstammen.
Från till exempel Idaho menar viltvårdsmyndigheterna att beslutet omöjliggör hantering av viltpopulationerna, vilket behövs med tanke på de utmaningar som vargarna orsakar varje dag.
Sista ordet i den här frågan är alltså inte sagt än.