Om länsstyrelserna tillåter att 55 vargar får fällas under licensjakten är risken att populationen minskar till under 300 vargar 10 procent. Sannolikheten att populationen i stället ska uppgå till 500 vargar är dock hela 25 procent.
Foto: Shutterstock Om länsstyrelserna tillåter att 55 vargar får fällas under licensjakten är risken att populationen minskar till under 300 vargar 10 procent. Sannolikheten att populationen i stället ska uppgå till 500 vargar är dock hela 25 procent.

Vargjakten kan bli dubbelt så stor

Grimsöforskarnas nya beräkningar av hur stort uttag som kan tillåtas under vinterns licensjakt på varg är nu klara. De visar att fler än dubbelt så många vargar som länsstyrelserna har beslutat kan fällas.

Svenska Jägareförbundet gjorde häromveckan Naturvårdsverket uppmärksamt på att det hade blivit fel i beräkningen av hur stort uttag som kan göras under vinterns licensjakt på varg. Naturvårdsverket insåg sitt misstag och medgav direkt att deras beställning hade varit oklar.
Tidigare år har forskarna på Grimsö fått i uppdrag att med hjälp av en framtagen beskattningsmodell beräkna hur många vargar som kan fällas utan att man riskerar att populationen kommer under nivån för gynnsam bevarandestatus, som är fastställd till 300 vargar.
I år hade Naturvårdsverket också behov av att få veta effekten av ett uttag som minskar vargstammen 2021. Forskarna tolkade det som att Naturvårdsverket menade i slutet av inventeringssäsongen 2020/2021. Men det som avsågs var storleken på hösten, det vill säga efter bland annat 2021-års föryngringar.

55 vargar kan fällas
Naturvårdsverket gjorde därför en ny beställning och häromdagen var forskarna klara med sina nya beräkningar.
De menar att den stora variationen i årlig tillväxt av vargstammen medför att det finns en stor osäkerhet i hur det jakttuttag som man väljer i vinter kommer att påverka populationens storlek till hösten 2021.
Men om man väljer att räkna på medeltillväxten för den senaste tioårsperioden och sätter risken att populationen hösten 2021 ska understiga 300 individer till högst tio procent kan man, enligt forskarnas prognos, ta ut 55 vargar.
Sannolikheten för att populationen vid samma uttag i stället ska fortsätta öka och uppgå till 400 eller fler individer är dock hela 60 procent. Och att populationen ska uppgå till 500 vargar är mer än 25 procent.

Länsstyrelserna avgör
”Det är nu länsstyrelserna som avgör om detta nya underlag i sig ger skäl att ändra sina beslut om licensjakt”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Länsstyrelserna i varglänen i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där licensjakt är tillåten i vinter, har under hösten beslutat att 24 vargar i fyra revir får fällas: tolv vargar i två revir i Gävleborg, sex vargar i ett revir i Värmland och 6 vargar i ett gränsrevir mellan Västmanland och Örebro län.
Dessa beslut är dock överklagade. Och länsstyrelserna har meddelat att de inte kommer att ta ställning till forskarnas nya beräkningar förrän det juridiska läget är prövat och Förvaltningsrätten i Luleå har sagt sitt om licensjakten.
Datum för när överklaganden ska behandlas är ännu inte fastställt.