Vargvalpar nej tack, säger viltförvaltningsdelegationen i Halland som fjärde län i södra Sverige.
Foto: Shutterstock.com Vargvalpar nej tack, säger viltförvaltningsdelegationen i Halland som fjärde län i södra Sverige.

Vargnej även i Halland-delegation

Viltförvaltningsdelegationen i Halland gör som delegationerna i Blekinge, Kronoberg och Jönköping. Det är nej till vargföryngringar i länet. Naturvårdsverkets förslag till vargföryngring i Sydsverige liknar mest ett ogenomtänkt spektakel, anser Karl-Edvin Axelsson, jägarrepresentant i länsstyrelses viltförvaltningsdelegation i Halland.

När delegationen i måndags skulle fatta beslut om vargföryngring i Halland blev det nej med stor majoritet.
Liksom tre andra län i det södra förvaltningsområdet säger delegationen i Halland nej till Naturvårdsverkets förslag att avlasta det mellersta förvaltningsområdet med att acceptera vargföryngringar i söder.

”Idén är vettlös”
– Landshövdingarna i de sydliga länen snackar ihop sig om ett förslag. Inga offentliga protokoll skrivs vid deras möten, vilket gör att man kan ifrågasätta demokratin. Sedan kastar man ut förslagen på sina viltförvaltningsdelegationer som någon sorts matematisk snurra. Idén att fördela vargföryngringarna på det här viset är vettlös, säger Karl-Edvin Axelsson.
Han understryker att måndagens beslut inte är något principiellt ställningstagande mot framtida vargar i Halland.

Ska avlasta mellansvenska vargbältet
Det här handlar om ett konkret förslag som härrör från Naturvårdsverket för att avlasta det hårda trycket i det mellansvenska vargbältet.
Enligt förslaget skulle de sydliga länen kunna dela på tre vargföryngringar.
Karl-Edvin Axelsson anser att länsstyrelserna är helt fel ute. Först behövs en socioekonomisk länsanpassad utredning om vad vargvalpar skulle innebära.

Kräver garantier
Dessutom måste det ges garantier för resurser för inventeringar. Det krävs även garantier för att ekonomisk ersättning ska ges för skador och för förebyggande åtgärder.
– Gör om och gör rätt, fastslår Karl-Edvin Axelsson.
Det ansåg även en majoritet i viltförvaltningsdelegationen i Halland.
– Vi, skogsnäringen och LRF hade skrivit ihop oss på förhand om en gemensam linje, kommenterar han.

Åtta mot tre
Någon votering blev aldrig nödvändig. Det räckte med att landshövdingen Lena Sommestad frågade muntligt stod det klart hur beslutet skulle bli.
Tre ledamöter var dock för att Halland ska vara med och ha vargvalpar. Dels var det representanten för naturvårdsintresset, en s-politiker och landshövdingen Lena Sommestad. Åtta ledamöter sade nej till vargföryngringar tills vidare.

Fyra ”nejlän” av åtta
Halland-delegationen var det sista länet i det södra förvaltningsområdet för rovdjur att säga nej till vargvalpar.
Skåne, Kalmar, Östergötland och Södermanland har sagt ja till att husera vargföryngringar. Halland, Kronoberg, Jönköping och Blekinge har sagt nej.