Avlivade med skottlossning från helikopter. Tiken vägde 36 kilo och hannen 48 kilo. Kropparna har fraktats till SVA, veterinärmedicinska anstalten i Uppsala, för undersökning.
Foto: Länsstyrelsen i Dalarna Avlivade med skottlossning från helikopter. Tiken vägde 36 kilo och hannen 48 kilo. Kropparna har fraktats till SVA, veterinärmedicinska anstalten i Uppsala, för undersökning.

Vargpar avlivat i Idre

Två vargar avlivades på söndagen av länsstyrelsens personal, från helikopter i Idre. Skyddsjaktsbeslutet togs eftersom de båda vargarna bildat revir i renskötselområdet.

”Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att undvika allvarlig skada för renskötseln. Samebyn riskerar att utsättas för stora skador och vargarnas närvaro förorsakar redan nu stora kostnader och merarbete.
Det är regeringens rovdjurspolitik som bestämmer att vargar inte får bilda nya revir i renskötselområden”, skrev länsstyrelsen i torsdags när skyddsjaktsbeslutet kom.
Det rör sig om två inavlade vargar av skandinavisk härkomst, enligt länsstyrelsen.

Spårade från marken 
Spår i snön visade att paret börjat revirmarkera. Ingen av dem hade sändare och därför fick länsstyrelsens personal först söka spårlöpor efter dem på marken. Sedan lyfte helikoptern och enligt Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör vid länsstyrelsen i Dalarna, sköts de klockan 13.30.
Deras revir låg väster om Idre, mot norska gränsen.
Nu väntar flytt av den invandrade ryska vargtiken och hennes partner närmaste veckan. De har sitt revir bland annat norr om Idre.