Vargungar i Siljansringen

Länsstyrelsens fältpersonal har nu fått bekräftat att det skett en föryngring av varg i reviret som kallas Siljansringen. Vargarna i Siljansringen är därmed den enda kända familjegrupp som helt uppehåller sig inom Dalarnas län.

Under sommaren 2005 har länsstyrelsen kunnat bekräfta att föryngring även skett i reviren Amungen och Voxna, som båda delas med Gävleborgs län. Föryngring har även skett i de två reviren Halgån och Tisjön, som delas med Värmlands län.

Nyligen spårades även en familjegrupp i Siljansringen, vilket bekräftar att det även där fötts valpar 2005.

Efter årets första snöfall i slutet av oktober organiserade länsstyrelsen spårningar över hela länet. Det nya revirmarkerande par som spårades förra vintern i det så kallade Lövsjöreviret hittades. Två vargar spårades norr om Våmhus. Troligen är detta ett revirmarkerande par, men ytterligare spårningar måste göras för att få detta bekräftat. Uppgifter om att föryngring har skett finns, men har ännu inte kunnat bekräftas i dessa revir. Den ensamme hannen i Ulriksbergsreviret går åter tillsammans med en annan varg, rapporterar länsstyrelsen.

Ensamma vargar spårades öster om Falun och öster om Dala-Järna. I Malungsområdet har flera vargobservationer gjorts under sommaren och hösten, men antalet vargar har ännu inte kunnat fastställas. Nyligen har även en ensam varg spårats norr om Idre.

Ungvargar på vandring kan förflytta sig mycket långa sträckor på kort tid. Vargar på vandring kan därför uppträda var som helst i länet. Länsstyrelsens inventeringsjobb görs framför allt genom spårningar på snö. Snöspårningen kan ge besked om hur många vargar det är och om de är stationära.

– Spår av stora hundar och lodjur kan lätt förväxlas med vargspår. Därför måste alla observationer kontrolleras, säger Lena Berg på länsstyrelsen.

– Ibland krävs långa spårningar för att fastställa rätt art eller antal djur som gått tillsammans. Långa spårningar är alltid viktiga för att skilja olika individer och grupper av djur åt, tillägger hon.

Sammanfattning av förra vinterns inventeringsresultat i Dalarna finns på Länsstyrelsens hemsida www.w.lst.se.

En nationell rapport med karta finns på Viltskadecenters hemsida. www.viltskadecenter.com

FAKTA:

REVIR: Revir är ett område där en ensam varg, ett vargpar eller ett föräldrapar revirmarkerar regelbundet. Reviret försvaras mot andra vargar. I Sverige är medelstorleken på vargreviren cirka tio kvadratmil.

REVIRMARKERING: Vargar använder sig av bland annat dofter för att inmuta sitt revir. Doftkörtlar finns exempelvis mellan trampdynorna, vid analöppningen och genitalierna. Genom att markera lämnas doftspår som fungerar som ett fingeravtryck, där vargar kan åtskilja individer från varandra. Markeringar görs genom krafsmarkeringar och genom att med lyft ben urinera högt, till exempel på ett träd, en sten eller liknande.

STATIONÄR VARG: En ensam varg som revirmarkerar regelbundet inom ett begränsat område (revir).

REVIRMARKERANDE PAR: Två stationära regelbundet revirmarkerande vargar av olika kön.

FAMILJEGRUPP: En grupp av minst tre vargar som rör sig inom ett revir. I de flesta fallen består en familjegrupp av ett föräldrapar (revirmarkerande) och deras valpar. Någon eller några av valparna från tidigare år kan ingå i familjegruppen, men de flesta fjolårsvalparna utvandrar från reviret.

FÖRYNGRING: Antalet vargar i reviret är fler än föregående år, det vill säga valpar har fötts.