Björnarna ”surnade” på vägen till slakterierna. De fällda björnarna under 2006 års jakt fick flås först när de hade förts till ett godkänt slakteri. Nu vill länsstyrelsen i Norrbotten att de EU-anpassade reglerna ändras.
Björnarna ”surnade” på vägen till slakterierna. De fällda björnarna under 2006 års jakt fick flås först när de hade förts till ett godkänt slakteri. Nu vill länsstyrelsen i Norrbotten att de EU-anpassade reglerna ändras.

”Värmen spolierade björnjakten”

Endast 25 av 33 björnar fälldes i Norrbotten och i flera fall förstördes köttet på grund av nya, EU-anpassade regler.
Det mesta var det varma vädrets fel och reglerna för kötthanteringen bör ändras.
Det är länsstyrelsens slutsats i en skrivelse till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Luleå anser inte att tilldelningen på 33 björnar var för hög.

– Orsaken till att kvoten inte fylldes i inlandet är troligen det mycket varma vädret i augusti och början av september, kommenterar Lena Bondestad, på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

– En sådan värme och torka försvårar jakten, framför allt den som sker med hund. Antalet björnar som fälldes ökade också snabbt i inlandet i slutet av jaktperioden, fortsätter hon.

Under den föregående säsongens björnjakt, då områdesuppdelningen av länet i inland och kustkommuner var ny, fälldes fem av sex tillåtna björnar i kustkommunerna. Resultatet var alltså betydligt sämre under 2006 års jakt för just det området.

– Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på, men vädret spelade förmodligen en roll också här, förklarar Ronny Edin, tillförordnad chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen.

Jägarna är dessutom mer ovan att jaga björn vid kusten än i inlandet, tror han.

– Det är därför bra om vi även i fortsättningen kan få en separat kvot för kusten, så att jägarna där kan jaga björn oberoende av om inlandskvoten snabbt fylls, anser Ronny Edin.

Köttet förstördes i värmen

Nya regler med anpassning till EU:s livsmedelslagstiftning gjorde att årets fällda björnar fick flås först när de hade förts till ett godkänt slakteri.

Detta innebar att köttet från minst tre björnar fick kasseras vid slakten eftersom det var otjänligt som föda.

Orsaken var att björnkropparna inte kyldes av tillräckligt snabbt på grund av att pälsen tillsammans med kroppsfettet blev en effektiv isolering. Det innebar att björnarna ”surnade” på vägen till slakterierna.

– Det här är givetvis mycket beklagligt och kan försvåra den framtida jakten och därmed förvaltningen av björnstammen, kommenterar Lena Bondestad.

– Länsstyrelsen har därför i en skrivelse till Livsmedelsverket påtalat problemen och föreslagit ändringar i verkets föreskrifter som förhoppningsvis går att genomföra till nästa år, tillägger hon.