FOTO: CYNTHIA KIDWELL/SHUTTERSTOCK I princip råder förbud mot varghybrider i Sverige, dessvärre går reglerna att kringgå.

Vassare förbud mot varghybrider förbereds

Förbudet mot varghybrider måste bli effektivare och tydligare. Det anser regeringen som ger Jordbruksverket uppdraget att redogöra för bristerna i det nuvarande regelverket.

Under hösten har frågan om varghybrider aktualiserats vid flera tillfällen. Bland annat har SR Kaliber rapporterat om att det är möjligt att importera varghybrider, trots att det är förbjudet att äga eller avla på korsningar mellan varg och hund.

Lämna förslag

Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att ”analysera och redogöra för eventuella brister i utformningen av det förbud som finns mot hållande, förmedling och försäljning av varghybrider och svårigheter för berörda myndigheter att kontrollera efterlevnaden av förbudet samt lämna förslag på åtgärder”.

I uppdraget ingår också att samla in åsikter från involverade myndigheter och ta höjd för EU-rätten.

”Inte lämpliga”

– Frågan om varghybrider som har aktualiserats under hösten är minst sagt bekymmersam. Alla djur är inte lämpliga att ha som sällskapsdjur. Regeringen har därför fattat beslut om detta uppdrag och jag ser fram emot att ta del av förslag på lämpliga åtgärder för att trygga ett effektivt förbud mot varghybrider, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2024, här kan du ta del av det i sin helhet.