Västernorrland fördubblar björnjakten

I Västernorrland blir björnjakten i år närmast fördubblad. 40 björnar får fällas, vilket kan jämföras med fjolårets 22.

Länet har delats upp i två jaktområden. Område 1 är hela länet utom Örnsköldsvik och Sollefteås kommuner. Område 2 är nämnda kommuner. I Västernorrland ska björnjakten ske som en form av avlysningsjakt. Fram till 15 september får maximalt 25 björnar fällas i område 2. Efter det datumet får återstående björnar på licensen fällas i hela länet.
Åteljakt är tillåten, men kräver tillstånd. Åtlingen får inledas 15 juli.

Fördubblad björnstam
Enligt länsstyrelsen är strategin att stoppa ökningen av björnstammen, som under tio år fördubblats. Enligt förvaltningsplanen ska länet ha en stam på 180-220 björnar, men i dag bedöms stammen utgöras av 350-360 individer. Länsstyrelsen aviserar en diskussion inför nästa års björnjakt som kommer att handla om en mer långsiktig förvaltningsstrategi samt målen för björnstammen.