Västmanland sekretessbelägger upgifter om lofällor

Länsstyrelsen i Västmanland säger nej till att lämna ut uppgifter om var lofällorna i länet finns. Detta på grund av risken för skadegörelse.

I Västmanland har det kommit in tre förfrågningar om var lofällorna i länet finns. En journalist och två privatpersoner har begärt uppgifterna, rapporterar Vestmanlands Läns Tidning.
Till skillnad från exempelvis Dalarna har rättsenheten i Västmanland beslutat att inte lämna ut uppgifterna. Man stödjer sig på en lag som säger att handlingar som rör planläggning, revisioner, inspektioner eller annan granskning kan ges sekretess.
– Vi tror att det finns följdverkningar av att lämna ut uppgifterna. Vi är rädda för skadegörelse, säger Andreas Simon, jurist vid länsstyrelsen i Västmanland, till vlt.

JRF kritiskt
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, var i i början av augusti, när Jakt & Jägare uppmärksammade att uppgifterna lämnades ut i Dalarna, mycket kritisk till att fällornas ägare och placering är offentlig handling hos vissa länsstyrelser.
– Det har hänt tidigare, att innehavare av fällor först fått dem saboterade och sedan blivit polisanmälda. Man har exempelvis slitit bort märkningen och sedan ringt polisen.
– Det här är ett systemfel som saboterar fälljakten och leder till att polisen måste göra kostsamma utredningar helt i onödan, sade Ulf Kallin.