Västra Götaland vill öka lodjursjakten

Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer att mellan 18 och 24 lodjur borde fällas inom länet vid årets skyddsjakt. 
Man hänvisar till att antalet föryngringar överträffar det regionala målet, att det samlade rovdjurstrycket på rådjuren är högt och att skyddsjakten är viktig för rovdjursacceptansen. 

När lodjuren senast inventerades heltäckande kunde man konstatera cirka 20 familjegrupper. Därmed var det regionala förvaltningsmålet – 15–20 familjegrupper – för lodjurstammen i Västra Götaland nått.
– Sedan dess har det inte varit snöförhållanden som medgivit en heltäckande inventering. Men vi får andra rapporter som tyder på att antalet familjegrupper ökat. Vi bedömer i dag att det finns minst 26 familjegrupper, säger Lisbeth Johansson, viltvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Göteborg.

Valde den högre kvoten
I länets rovdjursgrupp varierade åsikterna om en lämplig tilldelning från 6 till 26. Länsstyrelsen valde alltså att tillstyrka den högre nivån. Motiveringen är, vid sidan av att förvaltningsmålet är uppfylld med råge, att det också finns varg inom länet och att predatortrycket på framför allt rådjursstammen är mycket högt.
Vidare anser länsstyrelsen att det är viktigt för acceptansen av de växande rovdjursstammarna att man tillstyrker skyddsjakten. 
Avskjutningen föreslås framför allt ske i Dalsland och norra Bohuslän, där mellan 14 och 18 lodjur bör skjutas, övriga i resten av länet.