Vättern-skarvar får skjutas

Yrkesfiskare i Vättern har problem med skarvar, som orsakar skador på utrustning och bettskador på fiskar som fångats. Därför tillåts nu skyddsjakt på fåglarna, skriver Motala & Vadstena Tidning.

Under de senaste åren har skyddsjakt på skarv bedrivits i Vättern och i år har Svenska insjöfiskares centralförbund ansökt om förnya tillstånd, skriver Motala & Vadstena Tidning.
I ansökan uppger de att skarvar jagar i och omkring fiskeredskap och biter fiskar som fångats. De menar att tidigare skyddsjakter haft bra effekt eftersom skarvarna lär sig att hålla sig borta från redskapen.

15 fåglar får skjutas
Länsstyrelsen i Östergötland beviljar tillstånd som gäller max 15 fåglar och året ut, med restriktioner mellan 1 april – 20 augusti, då man inte får jaga närmare än 300 meter från öar där skarv häckar. 
Skarvarna får dessutom bara skjutas inom 300 meter från yrkesfiskares redskap och inom 1 000 meter från platser där man sätter ut lax. 
Tillståndet gäller också bara för licensierade yrkesfiskare och två medarbetare vardera och på den del av Vättern som hör till Östergötlands län.