Växjövargen är från Värmland

Genom DNA-analys har länsstyrelsen i Kronoberg fått mer information om vargen som bland annat rört sig öster om Växjö. Analysen visar att det är en varghanne född 2014 i ett revir i norra Värmland som delas med Norge.

Senast vargen sågs till i Kronobergs län var i Ormesberga den 13 februari. Efter observationen kunde länsstyrelsens kvalitetssäkrare spåra vargen en bit. De lyckades även hitta spillning som samlades in. Spillningen skickades för DNA-analys till Viltskadecenter vid SLU, som nu lämnat svar om att det är en hanne från Värmland.

”Vänder tillbaks igen”
Allt tyder på att vargen efter sitt besök i Kronoberg nu har vänt norrut igen, meddelar länsstyrelsen på myndighetens webbsida. Det kommer vargar vandrande från Mellansverige i jakt på en partner.
– När de inte hittar någon vänder de sedan tillbaks igen. Oftast vet vi väldigt lite om dessa individer, säger Elin Åkelius, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.
– I detta fall vet vi dock ovanligt mycket eftersom vi fått in bilder, kunnat spåra djuret och nu också har DNA som bekräftar vargens identitet, tillägger hon.