Den sövda vargduon i samband med det misslyckade flyttförsöket till Tillveden. Tiken, som ligger till höger, återvände ensam till renskötselområdet för att flyttas igen och vandra tillbaka på nytt till renarna. Den överklagade och stoppade skyddsjakten på henne mals nu vidare i den juridiska kvarnen hos Förvaltningsrätten.
Den sövda vargduon i samband med det misslyckade flyttförsöket till Tillveden. Tiken, som ligger till höger, återvände ensam till renskötselområdet för att flyttas igen och vandra tillbaka på nytt till renarna. Den överklagade och stoppade skyddsjakten på henne mals nu vidare i den juridiska kvarnen hos Förvaltningsrätten.

Verket står fast om Junselevargen

Naturvårdsverket står fast vid att vargtiken i Junsele bör avlivas. Skälet är att hon orsakat mycket stor skada för renskötseln och alla försök att skydda renarna misslyckats. Det framgår av det yttrande som verket lämnat till Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av att Rovdjursföreningen tidigare överklagat beslutet om skyddsjakt.

Det var den 11 januari i år som Naturvårdsverket beslutade att vargparet som uppehöll sig i Junseletrakten skulle avlivas.

Vargarna hade då orsakat mycket stor skada genom att riva renar och splittra renhjordarna. Enligt polisen i Västerbotten har man sett en markant ökning av trafikolyckorna då bilister krockat med renar. Hittills har cirka 60 renar trafikdödats i området.

Anledningen är att samerna tvingats lägga all tid på att försöka skydda renarna från vargparet. Då har det ordinarie renskötselarbetet blivit åsidosatt. Sammanlagt finns mellan 4 000 och 5 000 renar i området.

Går inte att skydda renarna på annat sätt
Trots alla insatser har Naturvårdsverket tvingats konstatera att det inte gått att förhindra de allvarliga skador som vargparet orsakat.

Redan när det blev känt att vargarna höll till i området började planeringen för att försöka minimera skadan som vargparet skulle orsaka.

Inledningsvis trodde man att reviret låg på västra sidan av Ångermanälven. Därför flyttades renarna till den östra sidan av älven, något som normalt inte görs.

På älvens östra sda
Men när spårförhållanden senare blev bättre kunde det konstateras att vargarna även höll till på älvens östra sida, dit renarna tidigare hade flyttats.

Någon ytterligare mark att flytta renarna till finns inte eftersom andra samebyar håller sina renar där.

Trots att sju till åtta personer från samebyarna och länsstyrelsen arbetet heltid med att försöka hålla vargar och renar åtskilda har vargarna fortsatt att riva ren.

Situationen blev till slut ohållbar. Den 11 januari beslutade Naturvårdsverket att vargparet skulle avlivas. Strax därefter sköts hanvargen.

Jakten stoppades
Tiken lyckades dock håll sig undan. Sedan Rovdjursföreningen vänt sig till Förvaltningsrätten och klagat på skyddsjaktbeslutet stoppades jakten i väntan på en rättslig prövning.

I sitt yttrande till Förvaltningsrätten bemöter Naturvårdsverket på punkt efter punkt Rovdjursföreningen påståenden om att inte alla lämpliga lösningar prövats. Det gäller bland annat att flytta renarna eller införa omfattande bevakning, åtgärder som alltså redan prövats.

Rovdjurföreningen hävdade också att avlivningen av tiken skulle ”försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus” hos vargen i Sverige.

30 procent av vargarna har nya gener
Naturvårdsverket konstaterar att situationen för den svenska vargstammen förbättrats under senare år genom att det kommit in två genetiskt viktiga vargar som fortplantat sig. Idag finns den nya generna i ungefär 30 procent av vargarna i Sverige.

Elin Vidlund är föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har idag fått Naturvårdsverkets yttrande.

– Det som sker nu är att Rovdjursföreningen för möjlighet att yttra sig igen om man vill tillägga någonting efter Naturvårdsverkets yttrande. Om så sker vill vi ha det senast på måndag, säger hon.

Kan göra ett nytt yttrande
Sedan får Naturvårdsverket möjlighet att yttra sig igen och så vidare tills domstolen anser att inget nytt framkommit.

Då sätts målet ut och en domare och tre nämndemän ska läsa in sig på ärendet innan de kan fatta beslut.

– Jag vågar inte säga hur lång tid det här kan ta men vi behandlar det här ärendet med förtur eftersom det är så brottom, säger Elin Vidlund.

Enligt Naturvårdsverkets ursprungliga beslut får skyddsjakten pågå fram till 14 februari.