Verket vädjar om vargflytt

Naturvårdsverket går nu ut och vädjar om förståelse för taktiken att flytta ut vargvalpar från djurparker till lyor med vilda alfatikar som fått valpar. Nu försöker verket beveka de markägare och jägare som kan stoppa att valpar sätts ut på deras mark.

– Att uppnå målet med en livskraftig vargstam är en förutsättning för att kunna förvalta vargstammen på det sätt som Sverige önskar. En större genetisk variation gör också att vi får en livskraftig vargstam snabbare och att den inte behöver vara fullt så stor som den annars skulle behöva vara, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket för genetisk förstärkning av vargstammen, i ett pressmeddelande.

Vädjar till markägare och jägare
Problemet för verket är att det krävs medgivande både från markägare och de som har jakträtten för att valpar ska sättas ut på deras mark. 

– Det kan vara ett svårt beslut för markägare och jakträttsinnehavare eftersom vargdebatten väcker starka känslor. Polariseringen är stor och beslutet kan få stora konsekvenser för den svenska rovdjurspolitiken. Om de säger nej kan vi inte genomföra valputsättningen. Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig, vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver, kommenterar Helene Lindahl Vik.