Naturvårdsverket vill lämna över helt till polisen att avgöra vilka bössor som är lämpliga för jakt när det gäller utseende och ursprung.
Foto: Shutterstock.com Naturvårdsverket vill lämna över helt till polisen att avgöra vilka bössor som är lämpliga för jakt när det gäller utseende och ursprung.

Verket vill sluta skärskåda jaktvapen

Naturvårdsverket vill släppa ansvaret för att skärskåda jaktvapens lämplighet när det gäller bössornas ursprung och utseende. I så fall blir det ännu mer fritt fram för polisen att stoppa moderna jaktvapen som anses ha för militärt utseende.

Det är i samband med att Naturvårdsverket föreslår nya föreskrifter om jaktmedel som det görs ett försök att renodla Naturvårdsverkets roll i vapenfrågor, bland annat för att göra anpassningar till ändringar av vapendirektivet.
Tidigare var upplägget att verket bland annat bestämde hur kort en pipa får vara på en jaktstudsare, eller att halvautomatiska studsare inte skulle ha ett militärt ursprung.
Nu föreslår Naturvårdsverket att regler om jaktvapens utseende, ursprung och liknande tas bort ur föreskrifterna.

Etisk jakt och vapnens utseende hör inte ihop
– Naturvårdsverkets roll i vapenfrågor är att avgöra om ett jaktmedel kan avliva ett vilt på ett sätt som inte utsätter viltet för onödigt lidande. Naturvårdsverket ska också bedöma om det går att jaga på ett säkert sätt med de jaktmedel som är tillåtna vid jakt. Frågor om jaktvapnets utseende och ursprung har ingen betydelse för om det kan avliva vilt på ett etiskt godtagbart sätt, säger Frederik Treschow på Naturvårdsverket.
Därmed är det polisen som blir ensam aktör att avgöra vilka ordnings- och säkerhetsmässiga aspekter som finns på jaktvapens lämplighet när det ansöks om vapenlicens för jakt.