Verket vill ta över SJF-jobb

Naturvårdsverket har i sitt budgetunderlag till regeringen önskemål om ökade anslag, så att verket kan verka mer som en central jaktmyndighet. Naturvårdsverket  föreslår samtidigt att de ska ta över Svenska Jägareförbundets (SJF) allmänna uppdrag, rapporterar Svensk Jakt.

I februari skickade Naturvårdsverket in sitt budgetunderlag för 2015-2017 till regeringen. Verket skriver där att de haft svårt att arbeta för att ”bidra till en hållbar och mer balanserad viltförvaltning”. För att lösa det vill de ha ökade anslag för att ”kunna ta en än mer drivande roll som central jaktmyndighet”.
Verket anser att de ska få ta över de myndighetsliknande uppgifter som Svenska Jägareförbundet idag har – viltövervakning, information om jakt, yttrande till myndigheter, med mera. 

Jägareförbundet förvånade
Detta väcker förvåning hos Jägareförbundet, som inte någon gång fått några indikationer på att Naturvårdsverket har denna agenda. 
– Det är anmärkningsvärt att Naturvårdsverket för fram idén att ta över ansvaret för det allmänna uppdraget. Det skulle slå sönder den effektiva och framgångsrika svenska viltförvaltningen totalt, och rasera förbundets arbete med samhällets miljömål, säger generalsekreterare Bo Sköld till Svensk Jakt.
Jägareförbundet menar att detta påverkar förtroendet för Naturvårdsverket och att det kan ta tid att reparera. 
I början av 2000-talet skedde en utredning av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Där konstaterades det att förbundet lyckas få ut sex gånger mer av de pengar de får, eftersom det är många som arbetar ideellt.