Ulf Kalln i JRF är kritisk till uppdraget från regeringen i den nya vargkommittén.
Ulf Kalln i JRF är kritisk till uppdraget från regeringen i den nya vargkommittén.

”Vi görs till gisslan”

Regeringen har beslut att inrätta en ”Nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg”. Jägarnas Riksförbund (JRF) är kritisk till upplägget för kommitténs arbete.
– Vi görs till gisslan för att kunna påstå att det finns en folklig förankring för vargpolitiken, säger Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.

Bland andra ska jägarorganisationerna och LRF ingå i den nya vargkommittén. Men i gruppen ingår även Svenska rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden samt Sveriges kommuner och landsting.
Det var i samband med att regeringen den 17 augusti gick ut och klargjorde att det inte blir någon licensjakt på varg i vinter som miljöminister Andreas Carlgren berättade om den nya vargkommittén.
Enligt regeringens direktiv ska kommittén ”vid sidan av ansvariga myndigheter medverka i utarbetande av den förvaltningsplan för varg som Naturvårdsverket ska fastställa och redovisa till regeringen senast den 1 juni 2012..”

”Ökad acceptans”
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår bland annat att ge en ”…beskrivning av den svenska vargstammens positiva utveckling samt hur den ökade sociala acceptansen bidragit till acceptans för de åtgärder som genomförs för att stärka den genetiska statusen samt minskad illegal jakt.”
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund och han är kritisk till upplägget.
– Eftersom allt redan är fastlagt i direktiven till Naturvårdsverket kommer inte arbetet i kommittén att kunna ske förutsättningslöst. Vi blir någon slags gisslan för att man ska kunna gå ut och säga att man har en bred folklig förankring för besluten, kommenterar han.

”Kan inte tacka nej”
– Men att tacka nej till deltagande är inte heller något alternativ eftersom man måste vara med för att kunna ha någon som helst påverkan, tillägger Ulf Kallin.
Han har också svårt att se varför organisationer som aldrig behöver ta något ansvar i vargfrågan ska ha en så stark representation.
– Det är ju ändå markägare och jägare som får ta konsekvenserna och ansvaret för den förda vargpolitiken, säger Ulf Kallin.