Foto: Mostphotos Vildsvinspaketet är inne på sluttampen, ett resultat är att offentliga restauranger serverar köttet.

Vildsvin till äldre i Sörmland

Nu avslutas projektet Vildsvinspaketet som syftat till att förenkla handeln med vildsvinskött. I Katrineholm är en av effekterna att pensionärerna serveras vildsvin i stället för tamgris.

Under våren 2020 gav regeringen Jordbruksverket uppdraget att förenkla hanteringen av vildsvinskött i Sverige under projektet ”Vildsvinspaketet”.

Målsättningen lyckades och efterfrågan ökade – samtidigt som stammen har minskat i delar av landet. ” Skogsgris på den offentliga sörmländska tallriken” är det lokala delprojektet i Sörmland som bland annat syftar till att vildsvinskött ska serveras äldre i Katrineholm.

”Biologisk mångfald”

– Tamgrisen bidrar inte till biologisk mångfald på samma sätt som vildsvinet gör. Vildsvinet lever i skogen och behöver inte äta resurskrävande foder i samma utsträckning, de äter det som finns i skogen, kommenterar Malin Ahnelöv, projektledare, till Katrineholms-Kuriren.