Vildsvinen går ner i vattnet utanför Riddersholms naturreservat.
Foto: Gunnar Lodin Vildsvinen går ner i vattnet utanför Riddersholms naturreservat.

Vildsvinen har flyt

Vildsvinen i Sverige har flyt. Nu kan det vara så många som 80 000 djur.
Vildsvinen i Uppland har nu avancerat ända ut till skärgården.
Simmande vildsvin plaskade runt i vattnet vid Riddersholms naturreservat på Rådmansö utanför Norrtälje.
Vittne till simturen var Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Gunnar Lodin.

Han var ute på Rådmansö före julhelgen för att prova sin nya kamera och dokumentera en röjning. Då började det väsnas bakom hans rygg.

– Först hörde jag bara hur det plaskade och trodde att det var något annat. Men så kom de upp en grupp vildsvin ur vassen. De stod och vädrade men var kvar trots att jag satt helt öppet. De var otroligt fascinerande att se de stora vildsvinen så nära, berättar Gunnar Lodin.

– Cirka ett 15-tal meter framför mig gick vildsvinen omkring i vattnet. Jag fick även bilder när de simmade, berättar han.

Det här är bara ett av många tecken på att vildsvinen håller på att etablera sig på allvar i länet. Fast etablerade grisar finns närmast norr och väster om Norrtälje.

Vill inte ha jordfräsar i reservatet

Gunnar Lodin vill inte att vildsvinen etablerar sig på Rådmansö och Skärgårdsstiftelsen har som policy att de ska skjutas bort. Visserligen skulle vildsvinen älska att gå och rota efter ekollon i reservatets eklundar.

– Men vi vill inte ha några vildsvin som går fram som jordfräsar i Riddersholms naturreservat, konstaterar Gunnar Lodin.

En del enstaka vildsvin som tagit sig ut på Rådmansö landvägen eller i vattnet har fällts och minst en ur den flock som Gunnar Lodin såg har skjutits redan.

På tre decennier har den svenska vildsvinsstammen ökat från i stort sett noll till kanske så mycket som 80 000 djur. De finns nu vildsvin från södra Sverige upp till Dalarna och söder om Gävle-trakten.

Stammen kan fördubblas på ett år

Stammen kan i princip fördubblas på ett år, enligt Henrik Thurfjäll. Han forskar om vildsvin på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Årligen fälls cirka 20 000 vildsvin, men jägarkåren har inte lyckats bromsa tillväxten nämnvärt.

I somras gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att studera hur vildsvinsstammen ska förvaltas och hur det arbetet kan samordnas.

Jaktliga värden ska vägas mot problem för markägare.