Vill att skyddsjägare får betalt

Centerpartisterna Peter Helander och Daniel Bäckström vill att samhället tar ansvar för vargstammen och betalar skyddsjägare för deras arbete, berättar Dalarnas Tidningar.

I en motion till Riksdagen pekar de på att skyddsjägare lägger otaliga timmars arbete på att avliva vargar som gett sig tamdjur.

”Borde vara en självklarhet”
”Staten borde ta sitt fulla ansvar för de socioekonomiska konsekvenserna av vargens negativa påverkan och utbredning. Enskilda människor ska inte behöva bära kostnaden när tillämpningen av rovdjurspolitiken i praktiken havererat. Det borde vara en självklarhet att jägare och jaktledare får ersättning för utfört arbete och milersättning i samband med skyddsjakt på varg. Det är orimligt att jägaren själv skall behöva stå för kostnaderna. Därför är det nödvändigt att regelbundet se över de ekonomiska villkoren för jägare och jaktledare i samband med skyddsjakt”, skriver Helander och Bäckström i sin motion.

Det senaste fallet
Jakt & Jägare har i flera artiklar berättat om hur olika länsstyrelserna i landet ser på frågan om ersättning till jägare som utför skyddsjakt. På de flesta håll i landet är det endast jaktledaren som får betalt. I det senaste fallet, skyddsjakten i Sjundareviret i Stockholm där jakten pågått sedan 3 maj, får alla jägare som deltar cirka 5 000 kronor.