M-ledamoten Åsa Coenraads i riksdagen vill ha besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om synen på löshundsjakt.
Foto: Riksdagen M-ledamoten Åsa Coenraads i riksdagen vill ha besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om synen på löshundsjakt.

Vill Bucht förbjuda löshundsjakt?

Vill landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) införa ett förbud mot löshundsjakt i Sverige? Det undrar M-ledamoten Åsa Coenraads i en skriftlig fråga i riksdagen.

Åsa Coenraads siktar in sig på Miljöpartiet, Socialdemokraternas koalitionspartner.
”Enligt ett förslag från Miljöpartiet ska jakt med löshund förbjudas med hänvisning till att viltet blir stressat och tar sin tillflykt till vägar och därmed blir föremål för viltolyckor”, skriver Åsa Coenraads,

Vill värna om löshundsjakten
M-politikern vill värna om löshundsjakten i Sverige.
”Det är en jaktform som bygger på tradition och etik och där viltet tas om hand på ett bra sätt. För vårt nordiska landskap passar denna jaktform väldigt bra”, konstaterar hon.
”Ett förbud mot löshundsjakt skulle försvåra jägarnas möjlighet att jaga och därmed försämra svensk viltvård”, skriver Åsa Coenraads.