Hur föryngringar av lostammen i södra Sverige utvecklas är avgörande för tilldelningen av lodjur vid jakten i Mellansverige. Länsstyrelserna vill ha hjälp av jägarkåren med att få in observationer av lo, särskilt när det blir spårsnö.
Foto: Anders Ljung Hur föryngringar av lostammen i södra Sverige utvecklas är avgörande för tilldelningen av lodjur vid jakten i Mellansverige. Länsstyrelserna vill ha hjälp av jägarkåren med att få in observationer av lo, särskilt när det blir spårsnö.

Vill få in observationer av lo

Hur långt har lodjuren kommit i sin expansion söder ut? Länsstyrelserna i det nya utbredningsområdet för lo vädjar nu om hjälp från jägarkåren med observationer av lo och andra stora rovdjur.
– Det viktiga är att vi får in rapporter från folk i skogen, så att eventuella föryngringar av rovdjuren registreras.

– Annars vet vi inte hur många rovdjur vi har och om det är dags att börja reglera populationen med jakt eller inte.

Det säger Mattias Persson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen Kalmar län.

Under inventeringssäsongen 2005/2006 påträffades föryngring av lodjur i Blekinge län (Tingsryd), Kalmar län (Högsby), Östergötlands län (Finspång), Jönköpings län (Kindhult, delas med Hallands län) och Hallands län (Fagered, Kärnebygd och Kvibille).

Hallands län delar även en föryngring med Västra Götalands län vid Mjöbäck. Utöver föryngringarna har ett antal ensamma lodjur spårats. Föryngring av kungsörn har konstaterats i Skåne (sex par med ungar under 2006).

För att länsstyrelsen ska kunna kvalitetssäkra antalet föryngringar denna vinter, är det viktigt att få in rapporterar om observationer av stora rovdjur.

Observeras djur eller spår av främst lodjur, varg, björn och kungsörn rapporteras det till länsstyrelsen.

Rapportera även döda bytesdjur

– Även kadaver av bytesdjur slagna av nyss nämnda arter bör rapporteras, kommenterar Mattias Persson.

Länsstyrelsen ansvarar för att observationer kvalitetssäkras.

– Det innebär att någon av länsstyrelsens rovdjursspårare åker ut och spårar djuret eller djuren. Kvalitetssäkringen är ett krav för att kunna räkna med observationen i den nationella sammanställningen av antalet rovdjur i Sverige, tillägger Mattias Persson.

I södra Sverige är snöförhållanden den viktigaste faktorn för att spår kan kvalitetssäkras.

– Observera att det är viktigt att rapporteringen sker så snabbt som möjligt så att eventuella tveksamheter kan redas ut innan väder och vind förstört spåren. Ring därför snarast efter observation eller misstänkt observation, uppmanar Mattias Persson.

Telefonnummer till utsedda kvalitetssäkrare av eller rovdjursansvariga finns nedan.

Den som vill veta mer om det aktuella rovdjursläget kan gå in på:

www.viltskadecenter.se

Kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer:

Kalmar län:

Conny Johansson: 0492-22490, 070-6778204 Jan-Eric Johannisson: 0471-41173, 070-5104612 Robert Briland: 0480-440103, 070-6318880 Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Mattias Persson: 0480-82313

Kronobergs län:

Lasse Carlsson: 0457-14898, 010-2495856

Jan-Eric Johannisson: 0471-41173, 070-5104612 Sten Johansson: 0478-50595, 070-8672820 Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Roland Kroon: 0470-86453

Blekinge län:

Lasse Carlsson: 0457-14898, 010-2495856

Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Bengt Almqvist: 0455-87050

Skåne län:

Lasse Carlsson: 0457-14898, 010-2495856

Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Marcus Elfström: 040-25 23 12

Jönköpings län:

Anders Gunnarsson: 0383-22039, 070-2908908 Bo Adolfsson: 0371-98061, 070-5498061 Göran Hansson: 0393-40019, 073-0484653 Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Linda Andersson: 036-39 50 57, 070-656 70 40

Östergötlands län:

Conny Johansson: 0492-22490, 070-6778204 Lasse Larsson: 0141-220287, 070-5916599 Benny Amberin: 013-77147, 070-6040763 Rovdjursansvarig på länsstyrelsen, Thomas Modin: 013-196256

Hallands län:

Hans Hellman: 0320-14957, 0705-276655

Tommy Berglund: 0325-30033, 070-3549212 Gerhard Kullgren: 0345-14043, 0708-752330 Bengt Kristiansson: 0345-15065, 0702-635875 Lars Svensson: 035-616 93, 070-5151291 Alf Dahlberg: 0346-320 25, 070-5863938 Per Nordström: 0300-27011, 070-2427371 Rovdjursansvarig på länsstyrelsen: Staffan Bengtsson tel 035-132231, 070-3132015