Vill ha 15-17 loföryngringar i Dalarna

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län hade sammanträde på onsdagen den 27 oktober. Då togs bland annat beslut om vilken miniminivå lodjursstammen ska ligga på och man behandlade remissen om vargföryngring.

Lodjursstammen i Dalarna ska ha en miniminivå på 15-17 föryngringar per år, beslutade viltförvaltningsdelegationen. 

Överstiger antalet lodjur miniminivån ska den kunna förvaltas genom jakt, men ligger det under ska man i stället arbeta för att bevara stammen.
Nu lämnas beslutet vidare till samverkansrådet för mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där åtta län ingår, bland annat Dalarna. Där ska de åtta länens förslag sammanställas och lämnas vidare till Naturvårdsverket som sedan tar det slutgiltiga beslutet om lodjursstammens nivå.
Diskuterade också om vargflytten
Under mötet diskuterade man även kring den aktuella frågan om flytt och införande av varg. 
– Viltförvaltningsdelegationens åsikter är viktiga när det gäller hur nya gener kan införas bland de svenska vargarna. Men remisstiden är kort och det innebär att det måste gå snabbt, säger landshövding Maria Norrfalk, viltförvaltningsdelegationen ordförande.
– Men vargföryngring handlar inte om fler – utan om friskare vargar, säger Maria Norrfalk.