Om skadegörelse av jakttorn hade en särskild brottskod skulle det bli enklare att se ett brottsmönster, menar ordföranden i Jägareförbundet i Uppsala län. (arkivbild)
Foto: Privat Om skadegörelse av jakttorn hade en särskild brottskod skulle det bli enklare att se ett brottsmönster, menar ordföranden i Jägareförbundet i Uppsala län. (arkivbild)

Vill ha brottskod för jaktsabotage

Jägare som har fått sina jakttorn vandaliserade är kritiska mot polisens sätt att utreda ärendena. Därför vill Jägareförbundet i Uppsala län att skadegörelse av jakttorn ska få en egen brottskod.

Efter den omfattande skadegörelsen av jakttorn i södra och mellersta delarna av landet kontrollerar nu många jägare sina jakttorn inför älgjaktspremiären, den 14 oktober.
Det mesta av skadegörelsen som upptäcks polisanmäls. Men de flesta brotten är svåra att utreda, då det saknas vittnen och annan bevisning som binder någon till brottsplatserna.
Enligt Torsten Nilsson, ordförande i Jägareförbundet i Uppsala län, saknas det också samordning. Ärendena hamnar därför på olika ställen hos polisen.

Enklare att se ett brottsmönster
– Jag hade gärna sett att skadegörelse får en särskild brottskod, så att det blir enklare att se ett brottsmönster, säger han till Upsala Nya Tidning.
Tidningen har också varit i kontakt med Brottsförebyggande rådet, Brå, en av myndigheterna som i samråd med andra årligen reviderar de brottskoder som används av rättsväsendet för att registrera brottsanmälningar. Enligt Brå är det inte aktuellt att skapa en brottskod för skadegörelse av jakttorn.
– Det är möjligt att en sådan kan införas längre fram om rättsväsendet uttrycker behov av detta, säger pressekreterare Monica Landergård på Brå.