Björnstammen i Dalarna ska minskas i de norra länsdelarna, medan den ska tillåtas växa i de sydvästra.
Foto: Länsstyrelsen Björnstammen i Dalarna ska minskas i de norra länsdelarna, medan den ska tillåtas växa i de sydvästra.

Vill ha färre björnar i norra Dalarna

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna vill minska björnstammen, främst i de norra länsdelarna, på grund av att stammen vuxit.

Förra året fanns drygt 400 björnar i Dalarna. Det betyder att målet på 250 björnar kan vara närstående efter årets licensjakt.
För att komma till rätta med fördelningen i länet har viltförvaltningsdelegationen beslutat att flest björnar ska fällas under jakt i norra delen av länet. I östra delarna ska stammen stabiliseras, och i sydvästra delarna ska den tillåtas att växa.
Licensjakten på björn sker mellan 21 augusti och 15 oktober. Renskötselområdet ska få en egen tilldelning för att minska skadorna för rennäringen.

Särskilda beslut kring honor
I år kommer dessutom jakten att anpassas efter antalet reproduktiva björnhonor. Jakten kan avlysas när det tilldelningen fyllts eller när det särskilt beslutade antalet reproduktiva honor har fällts. 
Den totala tilldelningen inför årets björnjakt är inte beslutad än.