Vill ha ny utredning om antalet vargar

Ledningen för Rovdjursföreningen tycker att SLU-forskarna är partiska i vargfrågan. Därför föreslår Rovdjursföreningen en ny process med syfte att utreda vargstammens framtida storlek i landet.

Det är bland annat brevet från elva forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, till Naturvårdsverket som fått Rovdjursföreningen att reagera. I brevet framhöll SLU-forskarna att det räcker med 270 vargar i Sverige och att vargstammen redan har gynnsam bevarandestatus.

180 eller 3 000?
Nu skriver Rovdjursföreningen på sin hemsida:

”Utspelet om antalet vargar är ett i raden av många förslag till antal under det senaste året. I april förra året föreslog rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund 450 vargar, i oktober föreslog Naturvårdsverket 380 vargar, vilket direkt kontrades av miljöministerns egna förslag om 180 vargar osv. En grupp internationella experter uppgav i en rapport under 2011 att det behövs minst 3000 vargar i en sammanhållen population för att en isolerad vargstam ska vara livskraftig. Den senare forskargruppen är, till skillnad mot SLU-forskarna, populationsgenetiker och bevarandebiologer och har som profession att bevara små populationer”, skriver Rovdjursföreningen.

Ändrade sina egna beräkningsgrunder
När vargforskare Olof Liberg kommenterat SLU-forskarnas senaste utspel, har han framhållit att det kom till eftersom han och tio kollegor insett att beräkningsgrunden för 380 vargar var felaktig. Forskarna ändrar alltså sina egna uppgifter och det efter att pensionerade genetikprofessorn Dag Lindgren fäst deras uppmärksamhet på felaktiga utgångspunkter.
– Vår första beräkning beskrev vad som krävs för att bevara genetisk variation hos en population som har mycket från början och som sjunker hela tiden. Vår population startade med ett vargpar och en väldigt liten genetisk varíation, och har sedan dess hela tiden gått uppåt. Det är alltså motsatt situation för vår vargstam än vår första modell gällde, sa Olof Liberg i Jakt & Jägares webbradio för en vecka sedan.

Föreslår ny utredning
Rovdjursföreningen svarar med att föreslå en ny utredning.

”Kontrasten mellan de olika buden är slående och med tanke på såväl den strategiska betydelsen av vargstammens storlek som den starka polariseringen i frågan menar vi att ett trovärdigt värde för vargstammen, som kan accepteras av det stora flertalet, bara kan tas fram i en transparent process i samarbete mellan samtliga svenska forskare med rätt kompetens och oberoende internationell expertis. Dessutom bör slutprodukten genomgå en vetenskaplig kvalitetssäkring av fristående experter innan den antas som någon officiellt sanktionerad siffra för den svenska vargstammen”, skriver Rovdjursföreningen.

”Partsinlaga”
Föreningen uppmanar Naturvårdsverket att lämna SLU-forskarnas ”partsinlaga” ohörd och istället räkna efter de rekommendationer som Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen själva rekommenderat.