Vill inte att deras vargar skjuts innan de parat sig

Svenska Djurparksföreningens ledning avfärdar möjligheterna att plantera ut djurparksvargar redan i vår. Dessutom vill man ha garantier för att djurparksvargarna inte skjuts innan de förökat sig.

Den svenska regeringen har meddelat EU-kommissionen att utsättning av vargvalpar från djurparkerna kan bli aktuell redan våren 2011. I ett pressmeddelande från Djurparksföreningen, undertecknat av ordföranden Mats Höggren och konsult Thomas Lind, ifrågasätts planerna.

”Osannolikt”
”De svenska djurparkerna är självfallet beredda att bidra till en livskraftig svensk vargstam, och vi utesluter inte att utsättning av djurparksfödda vargvalpar kan vara en kompletterande metod att åstadkomma detta. Vi bedömer det dock som osannolikt att det skulle kunna ske redan nästa år, och vi vill understryka att denna snäva tidsplan inte har förankrats hos oss”, skriver Höggren och Lind.

Vill inte spä på konflikten 
De tycker att det behövs längre tid för förankring, eftersom de inte vill att deras vargar medverkar till att polariseringen och konflikterna ökar.
Djurparksföreningen vill också ha garantier för att djurparksvargarna inte skjuts vid licensjakt innan de hunnit föröka sig.
”Det problemet behandlas inte alls i Naturvårdsverkets förslag”, skriver Höggren och Lind.

Fler oklarheter 
De pekar också på andra problem, att djurparksvargarna föds senare än valparna i det fria. Dessutom vet man inte om det i vår kommer att födas djurparksvalpar som lämpar sig för utsättning.

Läs hela pressmeddelandet på den här länken.