I Jämtland gjordes skyddsjaktsansökan på totalt 115 rovdjursindivider under 2012 fram till november 2013. Av dem tilläts skyddsjakt på 32 björnar.
Foto: Erni / Shutterstock.com I Jämtland gjordes skyddsjaktsansökan på totalt 115 rovdjursindivider under 2012 fram till november 2013. Av dem tilläts skyddsjakt på 32 björnar.

Ville jaga 115 rovdjur i Jämtland

Under 2012 och fram till november 2013 har länsstyrelsen i Jämtlands län tagit hand om skyddsjaktsansökningar på totalt 115 olika rovdjursindivider, rapporterar Länstidningen i Östersund. Cirka hälften beviljades det skyddsjakt på.

De flesta av ansökningarna kom ifrån de olika samebyarna i länet, bara två ansökningar kom från andra. Den största anledningen är att rovdjur kan ställa till med stor skada bland renhjordarna vid vissa tidpunkter på året.
– Möjligheten till skyddsjakt har oerhört stor betydelse för oss. Vi har ett högt rovdjurstryck, ungefär 40 till 50 procent av årskalvarna tas av rovdjur. Jag tycker att det fungerar bra i samarbetet med länsstyrelsen, de tar frågan på allvar, säger Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby, till Länstidningen i Östersund.

Ny toleransnivå för skador på rennäring
Av de 115 invidider som skyddsjaktsansökningarna gällde, var 32 björn, 17 lodjur, 11 järvar och sju vargar.
I den nya rovdjursförvaltningen står det att toleransnivån på skador på ren av rovdjur maximalt får vara tio procent av det antal renar en sameby har.
Från och med årsskiftet har länsstyrelserna inte längre beslutanderätt i skyddsjaktsfrågor när det gäller de fyra stora rovdjuren. Det är inte klart än när de återfår rätten i år. 
– Det är Naturvårdsverket som inte hunnit med nu när den nya rovdjurspolitiken beslutades så sent på året. Preliminärt så ska vi åter få en delegation i skyddsjaktsärenden någon gång under januari, säger Helena Eriksson, chef på naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Jämtlands län, till Länstidningen i Östersund.