Viltskadecenter positiva till vargjakt i Hasselfors

Viltskadecentrums forskare har inga invändningar mot skyddsjakt på en varg i Hasselforsreviret söder om Kristinehamn och Degerfors. Däremot är länsstyrelsen i Örebro tveksamma, medan länsstyrelsen i Värmland är positiv. Nu är det upp till Naturvårdsverket. 

Under de senaste tolv månaderna har tre hundar attackerats inom reviret och en strax utanför. Enligt forskarna på Viltskadecenter är vargarna i reviret inte mer benägna att angripa tamboskap än andra vargar. Däremot menar de att de ligger i det övre skiktet när det gäller angrepp mot hundar.
– Eftersom användningen av jakthundar precis har börjat för säsongen 2008-2009 är risken för fler angrepp än de redan inträffade överhängande under hösten, skriver verksamhetsledaren Inga Ängsteg i ett yttrande från Viltskadecenter.
 
Jakt på en vuxen varg
Centret föreslår att Naturvårdsverket ger tillstånd på skyddsjakt på en vuxen varg i Hasselforsreviret.
Om möjligt bör jakten riktas mot den vuxne hanen, anser forskarna.
De föreslår dessutom att en varggrupp med representanter från båda länen sätts samman. De bör också ordna med en vargtelefon som ger information om vargarnas rörelser och minskar risken för vargangrepp på jakthundar.