Viltstängsel drabbar skogsägare

Viltstängsel efter de svenska vägarna minskar risken för viltolyckor rejält. Men det finns en baksida – de älgar som inte kommer över vägen stannar och äter upp ungskog istället.
Lennart Sigvardsson i Ökvattnet, söder om E4:an mellan Töre och Kalix, är en av de markägare som drabbats av problemet.

Under hösten och vintern har älgarna betat så mycket av hans skog att han ansökt om skyddsjakt.

– De går på ungskogen där de betar och bryter, berättar Lennart Sigvardsson för ATL.

Två hektar av Lennarts skog har nu bedömts som förstörd, enligt Skogsstyrelsen. Lennart själv anser att det är större arealer som inte går att rädda.

Enligt Skogsstyrelsens uppskattningar kommer det kosta 6 250 kronor per hektar att plantera om skogen. Det innebär att skadorna på Lennarts skog kan kosta honom upp till 180 000 kronor.

Viltpassagen stängdes

Förr fanns en viltpassage genom viltstängslet, så att viltet kunde ta sig över till andra sidan. Men efter många tillbud stängdes den.

Efter höstens jakt ansökte några jägare om utökad tilldelning. Detta godkändes och gav ytterligare 17 vuxna älgar och 17 kalvar att skjuta av i älgskötselområdet. Men jaktlaget ville inte vara med i jakten och fler älgar blev aldrig skjutna. Jaktlaget ansåg att dessa älgar skulle sparas för att trygga återväxten.

Trots jaktlagets åsikter sköts fyra älgar på en mark som ägdes av en av jägarna. Detta har gjort att en konflikt blossat upp inom jaktlaget.

Länsstyrelsen har tagit emot Lennart Sigvardssons ansökan om skyddsjakt, men är tveksamma till den. Länsstyrelsen anser att den extra tilldelningen i området borde räcka.

”Drar åt olika håll”

– I de här samhällena finns intressen som drar åt olika håla. Även inom kollektivet markägare-skogsbrukare. De som har gallringsskogar över älgbeteshöjd sätter kanske större värde på älgjakten än den som har plantor i älgbeteshöjd. Det är inte alltid så att solidariteten mellan markägarna är riktmärket de går efter, säger Torsten Nilsson, handläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, till ATL.

Lennart Sigvardssons ansökan om skyddsjakt är nu skickad vidare till Naturvårdsverket.