Falkudden Hasta kommer in med räven efter att ha burit den 200 meter genom skogen.
Falkudden Hasta kommer in med räven efter att ha burit den 200 meter genom skogen.

Vorstehprov på Sollerön

Ordinarie prov i eftersöksgrenar har arrangerats av Mellansvenska Vorstehklubben på Sollerön utanför Mora. Många hundar godkändes i ett väl genomfört prov.

Under lördagen den 6 augusti höll Mellansvenska Vorstehklubben sitt ordinarie prov i eftersöksgrenarna släpspår och vattenarbete vid Sollerön, väster om Mora. Provet var välbesökt, med 25 hundar till start, vilket gjorde att provledaren Kristina Söderström hade ett digert arbete att utföra tillsammans med sina frivilliga funktionärer för att provet skulle flyta på.

Hundarna provades i tre klasser – unghund, öppen och elitklass.

Släpspår med gräsand
Släpspåret för unghundar ska vara 100 meter, och på provet användes en gräsand till varje släpspår. I unghundsklassen får man använda en lång lina att gå spåret med. Man får även göra som i öppen och elitklass – sända iväg hunden lös på spåret och vänta på att hunden finner anden och sedan apporterar den till föraren och domaren sedan säger att det är okej att lämna av anden.
I öppen och elitklass ska spåret vara 200 meter långt. I elitklassen ska dessutom viltet bytas ut mot ett vilt med en vikt mellan 3-5 kilo. Den ska apporteras till föraren. Det var ett imponerande moment då man använde en räv under lördagens prov.
Fågel i vattnet
Under vattenarbetet för unghundar kastas en fågel ut på öppet vatten och hunden ska hämta den på förarens kommando. I öppen och elitklass ska provet genomföras i vass så att fågeln inte syns för hunden. I öppen klass avlossas även ett skott innan fågeln kastas ut.
Bra resultat
23 av de startande 25 hundar godkändes i eftersöksgrenarna släpspår och vattenarbete. Resultatet är mycket glädjande för den arrangerande Mellansvenska Vorstehklubben och domarna Ulf Aronsson, öppen klass, och Mikael Palm, unghund och elitklass.
De raser som innefattas i Vorstehklubben är strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh, långhårig vorsteh, kleiner münsterländer, grosser münsterländer och ungersk vizzla.
Provreglerna för Vorstehklubben finns att läsa här.