En nakenälg som fällts av en jägare utanför Skillingsfors.
En nakenälg som fällts av en jägare utanför Skillingsfors.

Ytterligare ett offer för hjortlusflugor

I främst västra Värmland fortsätter hjortlusflugan att grassera i älgstammen. Bilderna visar en drabbad älg som avlivades av en hundförare.
– Den här älgen har setts på flera platser inom ett begränsat område väster om Skillingsfors. Den fälldes den 27 maj av Mattias Olsson, berättar Lars Erik Eriksson.

– Älgen verkade sjuk och hade något hängande ute ur bakdelen. Den hade mjölk i juvret. Älgen gick inte undan när den spårades med hund i band, berättar Lars Erik Eriksson.

– Älgen var hårlös över stora delar av kroppen, var mager och luktade illa, tillägger han.

Troligtvis är det ett framfall som syns på bakdelen.

– Det kan vara något som gått snett efter kalvningen. Det är nog inget som har att göra med hjortlusflugor, kommenterar Gunnar Glöersen, som jobbar för Jägareförbundet i Värmland-Örebro.

Han har studerat bilderna på den avlivade älgen utanför Skillingsfors.

– Den är inte så mager, säger Gunnar Glöersen.

Allt fler rapporter om drabbade älgar

Han är mycket bekymrad över utvecklingen.

– Vi får tyvärr in allt fler rapporter om drabbade älgar. Problemen finns både i Västra Götaland och Bohuslän. I alla grannlän till Värmland finns älgar som tappar pälsen. Men värst är problemen i västra Värmland mot gränsen till Norge, kommenterar Gunnar Glöersen.

I det området räknar han fortfarande med att cirka 20 procent av älgstammen är ”nakenälgar”.

Han törs inte uttala sig om hur hjortlusproblemen kan på sikt kan påverka den svenska älgstammen.

– Det kan bli ännu mer dramatiskt. Det finns utländska exempel på att så mycket som 70 procent av älgstammen drabbas.

I ett försök att se hur ”nakenälgarna” klarar sig på sikt har tre älgar radiomärkts.

Skygga radiomärkta älgar

– Vi har inte lyckats se dem på ett tag trots pejlingen. De är skygga sedan de fått kalvar, förklarar Gunnar Glöersen.

Det är tre kor och en kviga som sövts och försetts med radiosändare.

Oron för älgstammen börjar bli allt större sedan hjortlusplågan nådd norra Dalarna och nu kan påverka älgarna i Härjedalen.

Risken är då stor att den klena älgstammen i Härjedalen minskar ytterligare, befarar bland andra Anders Dunder.

– Vi har ju samma klimat som i Älvdalen. Risken är stor att även vi drabbas. Det är ju fruktansvärt för älgen, det liknar rävskabb, säger han till Länstidningen i Östersund.

Stort forskningsprojekt

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala har tillsammans med norska och finska forskare startat ett större forskningsprojekt om hjortlusflugans härjningar.

Enligt Jonas Malmsten på SVA tyder det mesta på att det är hjortlusflugan som gör att älgar tappar päls och utsätts för plågsam klåda och inflammationer.

Hjortlusflugan är en parasit som angriper hovdjur och suger blod för att föröka sig. Hjortlusflugan kan inte föröka sig med hjälp av människor men dess angrepp kan ändå ge både klåda och allergiska reaktioner.