Älgstammen mot kollaps?

Vid ett möte i Finland fick jag en mycket intressent redovisning över älgpopulationens utveckling. Finska och ryska älgforskare har lyckats göra en sammanställning av älgpopulationen de senaste 500 åren i Skandinavien och östra Europa genom att använda alla upptänkliga källor. Bilden som kommer fram är starkt cyklisk med en omloppstid på cirka 120 år. De […]

Vid ett möte i Finland fick jag en mycket intressent redovisning över älgpopulationens utveckling.

Finska och ryska älgforskare har lyckats göra en sammanställning av älgpopulationen de senaste 500 åren i Skandinavien och östra Europa genom att använda alla upptänkliga källor.

Bilden som kommer fram är starkt cyklisk med en omloppstid på cirka 120 år.

De toppar man funnit är cirka 1530, 1640, 1760, 1880 och nu 1980.

Det betyder att vi är nu naturligt i en nedgångsfas.

För att vi inte om några år ska vara praktiskt taget utan älg måste planering göras nu.

Rovdjurstrycket mot älgstammen är redan högt. Att dessutom, som hittills, dela ut licenser större än populationen kommer att leda inte till nedgång utan till kollaps av älgstammen.

Det kommer sedan att ta cirka 100 år att komma tillbaka för älgarna.

Märkligt nog verkar älgstammen på Isle Royale följa samma mönster. Älgarnas kolonisering av ön, som började omkring 1900, kommer troligen att ge en kollaps denna vinter.