Bättre skolskjutsar i vargområden

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) i Västmanland kräver att skolskjutsarna ska hämta och lämna elever som bor i vargområden hemma vid dörren, så att de slipper utsätta sig för risker när de går flera kilometer på vägar i vargmarker.

I alla skolor har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts, utifrån vad som är definierat i skollagen. Vissa lokala anpassningar kan därutöver göras i olika kommuner. Utgångspunkten vid bedömningarna är framför allt färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet där syftet med den sistnämnda punkten är att fånga upp situationer där det framstår som extra nödvändigt eller motiverat.
Vissa kommuner, bland andra Skinnskatteberg i Västmanland, har beslutat om en revidering av tidigare avståndskrav på 3 km till närmaste hållplats. De nya riktlinjerna är glädjande då framförallt de yngsta eleverna nu får ett kortare gångavstånd än tidigare.
Men på grund av en mycket besvärande faktor anser vi inom Landsbygdspartiet oberoende (LPo) att denna revidering i nuläget inte räcker.

Vargen breder ut sig
Ingen har väl missat att vargens utbredning ökar med såväl nya revir, antal individer och med en stark föryngring. Utifrån detta är det inte rimligt att skolelever ska behöva vandra upp till 3 km till den plats där skolskjutsen möter upp eller släpper av. Beträffande den risk som föreligger är till och med ett gångavstånd på 1 km för en 7-åring alldeles för långt.
Skolan är en arbetsplats för våra barn. Det är då lämpligt att jämställa detta med vad som gäller för den vuxne och dennes resor till och från sitt arbete. Här har man som utgångspunkt att det är bostaden som räknas. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden. När det gäller beviljande av hemtjänst får man detta oavsett var man bor.
Hur lång tid ska ett barn behöva åka skolskjuts per dag? Som det ser ut i dag kan elever tillbringa upp till 2 timmar per dag i bussarna plus väntetid samt promenad på upp till 3 km. Vissa elever måste åka långa sträckor och hämta upp alla andra trots att avståndet till aktuell skola är väsentligt mycket kortare.
Effektivisering av en tjänst är givetvis bra men vi upplever att elevernas arbetsdag inklusive resor överstiger det som gäller för många vuxna som förvärvsarbetar. Detta känns inte bra.

Hämta barn i vargrevir

Vi inom Landsbygdspartiet oberoende förutsätter att kommunfullmäktige i berörda kommuner skyndsamt gör en revidering av skolskjutsreglementernas tillämplighet och i förekommande fall säkerställer att inga barn ens ska riskera att träffa på vargen. I de fall skolelever bor inom eller i direkt anslutning till ett revir, ska skolskjutsarna lämna och hämta barnen i anslutning till hemmen.
Vi är medvetna om att det är ett stort pussel att planera in skolskjutsar och att en revidering kan innebära mer trafik och eventuellt en extra tur. Men sammantaget måste våra barns säkerhet gå före kostnaden.

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Västmanland
Lars Matsson, Anders Wetterholm, Monica Alfredsson, Irene Björklund