Bevara löshundsjakten för framtiden

Vi har åter fått bevittna en höst med ett antal incidenter med vargar och hundar och som oftast med samma resultat – att hunden dödas eller skadas så svårt att den senare måste avlivas. 

Men som om inte detta vore nog så har på senare år flera människor skadats eller till och med dödats av björn för att våra förtroendevalda politiker i riksdagen – ivrigt påhejade av myndigheter och intresseorganisationer som Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen – på så kallat demokratiskt sätt har beslutat att vi ska ha livskraftiga stammar av dessa rovdjur. Beslut tagna helt utan några konsekvensanalyser och sannolikt helt utan sakkunskap hos beslutsfattarna. 
Man kan undra om ordet demokrati är rätt att använda i detta sammanhang! För vissorganisationer har aldrig tillfrågats eller informerats i dessa beslut som har tagits.
När så dessa fått vetskap om det och framfört sina åsikter och synpunkter har så har svaren ofta varit eller är att ni får finna er i det eller att ändra på era metoder eller helt enkelt sluta med er verksamhet. Är detta förfaringssätt det som kallas för demokrati? 
 
Snabb utbredning
Vargens utbredning ökar nu snabbt och kommer att övergå till en lavinartad hastighet inom de närmaste åren för att sedan explodera med en helt okontrollerad utveckling. All forskning och
spårning visar nu att den stadigt ökar och att de revir som tidigare funnits splittras då de blir för många individer i dem. 
De som vandrar ut bildar revir på nya platser där det tidigare inte varit etablerade och nya kullar föds, det är samma fenomen som att slänga i en stor sten i lugnt vatten först en liten ring på ytan för att sedan bli fler och fler (ringar på ett vatten).
Sannolikt har enbart Dalarna minst 210 vargar efter denna vårs föryngringar och vargbältet som helhet 450-500 vargar efter beslutet i augusti 2011 att lyfta taket och att inhibera den gångna vinterns licensjakt. 
 
Arbetar för älghundarnas framtid
Dalarnas Älghundklubb är en av 10 klubbar som finns i den centrala organisationen som Svenska Älghundklubben utgör och som ingår i Svenska Kennelklubben. Inom Älghundklubben har vi som målsättning att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för dressyr och praktiskt bruk av dessa. 
Ett av dessa tester för att se om den individen har de egenskaper som är intressant för att senare användas i aveln är att släppa hunden på ett löshundsprov under en dag i skogen. Hunden är som namnet säger, inte kopplad, och ska själv söka och finna älg där den sedan bedöms i 13 olika moment med dess olika egenskaper. 
Reglerna säger att som det är idag att hunden ska vara lös i minst fem timmar för att det ska vara ett prismässigt och godkänt prov.

Vargen hotar verksamheten
Nu inser vi ifrån Dalarnas Älghundklubb att vår verksamhet är hotad av vargens förekomst, utbredning och ökning. Vi kan inte längre bara se på och tiga när klubbens syfte och huvuduppgift hela tiden krymper och så småningom försvinner och därmed dess existens hotas. Det är samma sak som om en sportfiskeklubb får in gädda i sina öringsvatten, detta är förödande och detsamma som att gräva sin egen grav och lägga sig i kistan och bara vänta på att locket ska slå igen om ingenting görs nu. 
Genom detta markeras ännu mera att vi nu sympatiserar och ställer oss bakom de nedanstående rekommendationer som intresseorganisationen FNR ”Dalaupproret” har och kommer att genomföra ifrån 14/4 2012 det är bland annat att eftersöksbojkott av trafikskadat vilt fortsätter då inga förbättringar i rovdjurspolitiken har kommit ifrån regering/riksdag och myndigheter.

”En stillsam debatt”
Jägarnas största medlemsorganisation Svenska Jägareförbundets tjänstemän och förtroendevalda verkar ha beslutat hur man ska agera i vargfrågan. Det är tydligt att man ska hålla en låg profil med en stillsam debatt för att inte stöta sig med statsmakten och deras myndigheter för att kunna behålla de 45 miljonerna för det allmänna uppdraget. 
Så har man agerat och kommer tydligen att fortsätta med det i framtiden, ingenting annat tyder på en förändring i detta. Av dem verkar vi inte få så mycket av det stöd eller hjälp som man hoppas på, vi får förlita på oss själva och andra likasinnade som är i samma situation och inte är insnärjda i ett byråkratiskt regelverk som gör det svårt att framföra medlemmars åsikter utan jobbar för att få till en ändring snarast i dessa problem som hopar sig.

”Stöd Dalaupproret”
Det är därför som vi ifrån Dalarnas Älghundklubb rekommenderar våra drygt 700 medlemmar att stödja FNR ”Dalaupproret” och deras arbete för att få till en ändring snarast i nedanstående paragrafer och frågor. Det måste till en helhjärtad insats nu om vi ska få behålla den jaktform och verksamhet som idag knappast kan bedrivas men inte i framtiden så som utvecklingen sker. 
Nu börjar folket ute i byar och samhällen som är berörda av detta att få nog av det arroganta stil och nonchalanta sätt som myndigheterna uppvisar mot dem och oss genom att visa sitt missnöje i protester och demonstrationer. Man kan ifrån andra sammanhang bevittna att det är massan av folkets protester som till slut får de styrande att ändra sig eller riva upp beslut som har tagits men som inte accepteras av de människor som blir berörda av det. Så måste även vi agera nu i alla organisationer, företagare, föreningar, fäbodbrukare och övriga som har ett intresse i och runt naturen med småskalig djurhållning med fribetande djur, fäbodbruk och löshundsjakt. 
Därför kräver vi följande för att diskutera att avsluta eftersöksbojkotten:
• Inga inplanteringar av vare sig vuxna vargar eller valpar i Dalarna.
• Kommunal vetorätt mot varg (lokal acceptans)
• Att varg som kommer in på gård eller trädgård får skjutas hela året.
• Att beslut i rovdjursfrågan skall tas lokalt av viltförvaltningsdelegation och inte av
tjänstemän.
• Att en konsekvensutredning angående varg och landsbygdsboende genomförs snarast.
• Att djurägare som blir tvingade att använda & 28 inte behandlas som grova
brottslingar.
Det är nu som vi kan påverka situationen, inte i morgon för då kan det vara för sent.
 
Dalarnas Älghundklubb

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...