Bodil Valero, europaparlamentariker för Miljöpartiet, svarar på kritiken mot att hon vill ha ännu hårdare vapenlagar i EU-länderna, än vad EU-kommissionen föreslår och den svenska regeringen jobbar för.
Foto: Fredrik Hjerling Bodil Valero, europaparlamentariker för Miljöpartiet, svarar på kritiken mot att hon vill ha ännu hårdare vapenlagar i EU-länderna, än vad EU-kommissionen föreslår och den svenska regeringen jobbar för.

Bodil Valero (MP) svarar på kritiken

”Sansa diskussionen om vapendirektivet”

I Jakt & Jägares krönika den 7 mars spreds flera felaktigheter om mitt förslag till yttrande gällande EU:s vapendirektiv. I mitt förslag har jag försökt hitta en balanserad kompromiss mellan jägare och sportskyttars intressen och EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet, skriver Bodil Valero, EU-parlamentariker (MP).

Svar direkt till Valero

Det finns inga felaktigheter i krönikan. Miljöpartiets Bodil Valero ber EU-kommissionen att titta särskilt på halvautomater som till exempel kan laddas med ”för många” patroner. Synpunkten framförs som exempel på vilka vapen som skulle kunna förbjudas, samlas in och skrotas. Sedan försöker Bodil Valero slingra sig undan det faktum att hon faktiskt bäddar för ett förbud som kan drabba närmare 30 000 svenska jägare som har halvautomatiska jaktstudsare. Det är en beklämmande undanflykt.

Bodil Valero har utökat det ursprungliga förslaget om läkartest av alla som ansöker om vapenlicens med att föreslå ett extra test: ”mental and cognitive aptitude”. Kanske ”mentaltest” är en bättre översättning än ”intelligenstest”.  Men tror Bodil Valero att det på något sätt lindrar de berörda att utsättas för ett tvångsmässigt ”mentaltest”?

Nu är det Sveriges cirka 559 000 vapenägare det handlar om när Bodil Valeros försöker få ännu hårdare EU-lagstiftningen för alla medlemsländer, än vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog och vad den svenska regeringen jobbar för.
I Sverige var det endast drygt ett legalt vapen per år som användes i grov brottslighet under en tioårsperiod till och med 2010. Statistiken från ett flamländskt fredsinstitut kan inte ändra det faktum att svenska legala vapen inte är ett samhällsproblem.
Valero jagar ändå över en halv miljon svenska, legala vapenägare med helt absurda och orimliga nya pålagor och förbud.

Att till exempel märka och licensbelägga alla patronmagasin, utsätta laglydiga medborgare för tvångsmässiga mentaltest och att tvingas betala ansvarsförsäkring för varje vapen väcker naturligtvis starka känslor.

Sveriges skyttar och jägare har helt enkelt tröttnat på att hunsas av politiker från småpartier som aktivt tar varje chans att motarbeta skytte och jakt. Vi är en folkrörelse som inte tar mer skit. Men som laglydiga vapenägare vet vi redan att vi måste vara sansade.

Anders Ljung chefredaktör, Jakt & Jägare

Läs krönikan här:

Dagarna efter terrorattackerna i Paris i november i fjol var EU i chocktillstånd. EU-kommissionen som under flera år jobbat med ett förslag om ändringar av vapendirektivet pressades av medlemsländerna att skynda på. När kommissionen valde att påskynda processen lades allt och lite till på bordet.
Kommissionens förslag blev inte bra. För det första var förslaget aldrig tänkt att handla om enbart terrorism, men eftersom det presenterades så, blev den olyckliga konsekvensen att ingen kunde förstå varför lagliga vapen skulle kontrolleras hårdare när terrordåd oftast begås med olagliga vapen. Många jägare och sportskyttar reagerade starkt då de kände sig utpekade som potentiella terrorister. Det har jag full förståelse för.

Att kontrollera legala vapen
Faktum är att reglerna i vapendirektivet handlar mer om att kontrollera legala vapen för att minska risken för mord, självmord, masskjutningar och olyckor med skjutvapen samt risken för att lagliga vapen hamnar på svarta marknaden, än att förhindra terrorism och organiserad brottslighet.
Enligt en rapport från det flamländska fredsinstitutetet dör i snitt 6 700 personer i EU av skjutvapen varje år. Flertalet av dessa (75 procent) är självmord som i regel begås med legala vapen. 15 procent är mord, varav män ofta skjuts med illegala vapen i kriminella kretsar och kvinnor med legala vapen i hemmet. Därtill läggs olyckor och med jämna mellanrum också masskjutningar som skolskjutningar.
 Rapporten går att läsa här: 

Förbjuda halvautomatiska vapen
Förutom att kommissionens förslag presenterades felaktigt som ett svar på terrorism är en annan stor brist att kommissionen inte tog fram någon konsekvensanalys, i synnerhet gällande de vaga formuleringarna om ett förbud av vissa halvautomatiska vapen. I mitt yttrande till förslaget i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) poängterar jag att kommissionens förslag att förbjuda halvautomatiska vapen som ”liknar” helautomatiska inte är genomtänkt eller genomförbart.
Jag ber kommissionen att ompröva sitt förslag och om de fortfarande vill gå vidare, i så fall se på tekniska kriterier istället för utseende. Jag nämner ett antal kriterier som skulle kunna vara underlag, men lägger inget konkret förslag. I Jakt & Jägares krönika står det att jag föreslår ett totalförbud för moderna jaktvapen, det stämmer alltså inte alls.

Vill reglera patronmagasinen
Istället för att som kommissionen vilja förbjuda en hel kategori vapen, så föreslår jag reglering av magasin, särskilt magasin med över tio patroner. I dag är magasin helt oreglerade i de flesta EU-länder och går att köpa utan vapenlicens. Mitt förslag är att när man köper magasin så bör man uppvisa en vapenlicens till ett vapen som magasinet passar i. Motsvarande krav finns redan på ammunition i Sverige i dag. Naturligtvis ska övergångsregler göra så att ingen som i dag är laglig ägare av magasin hamnar i kläm.

Test av lämplighet som vapenägare
I Jakt & Jägares krönika påstås också helt felaktigt att jag föreslår ”intelligenstest för alla jägare”. Vad det handlar om är att Sverige, såsom redan är fallet i flertalet EU-länder, också skulle få ett standardiserat lämplighetstest för att inneha vapen, som alternativ till kommissionens förslag om obligatoriska läkarundersökningar. Det kan till exempel handla om synundersökningar, demens, etc. Redan i dag görs grundliga lämplighetstester i Sverige av många skyttar inom till exempel hemvärnet. Det är ett system man bör kunna arbeta vidare på. Detta ska alltså ses som ett filter där uppenbart olämpliga personer kan sållas bort, något som även borde vara av intresse för alla ansvariga vapenägare.

”Inte orimliga krav”
Det här är inte orimliga krav att ställa för att få inneha vapen, som inte är vilken produkt som helst. De allra flesta vapenägare är laglydiga och tillförlitliga personer. Det måste gå att hålla en sansad diskussion om vapendirektivet och de svenska vapenlagarna. Jag tar gärna emot synpunkter och frågor och kommer att svara efter bästa förmåga, men hoppas att tonen kan vara mer sansad framöver.
Kommissionens förslag har syftet att öka europeiska medborgares säkerhet och att garantera att vapnen ska stanna i laglydiga och tillförlitliga vapenägares händer. Nya regler kommer vare sig vi vill det eller ej. Mitt mål är att reglerna ska vara möjliga att tillämpa och inte försvåra allt för mycket för jägare, samlare och sportskyttar.

Bodil Valero, Europaparlamentariker för Miljöpartiet