– Om vi inte deltar blir bevarandesidans argument ofta oemotsagda, skriver JRF-basen Solveig Larsson om Vargkommittén.
– Om vi inte deltar blir bevarandesidans argument ofta oemotsagda, skriver JRF-basen Solveig Larsson om Vargkommittén.

Därför deltar JRF i Vargkommittén

Det har i media spridits ett dokument som ifrågasätter Jägarnas Riksförbunds deltagande i Vargkommittén. När man blir inbjuden som deltagare till liknande uppdrag är det alltid en balansgång mellan att få igenom sina synpunkter och ha möjlighet att påverka, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Att delta i kommittén betyder att Jägarnas Riksförbund har möjlighet att framföra våra synpunkter direkt till de tjänstemän som regeringen har tillsatt. Vi kan med en gång säga att möjligheten till att reservera sig inte finns, utan antingen är man med eller så hoppar man av och då helt utan möjlighet att påverka slutdokumentet.

I botten för Vargkommitténs arbete finns riksdagsbeslutet om en vargstam som har gynnsam bevarandestatus i Sverige. Detta är ett beslut som vi arbetar för att ändra men är tvungna att acceptera som det nu gällande majoritetsbeslutet. Detta var alltså en fråga som kommittén inte hade att ta ställning till.

Viktigt att delta i politiskt arbete
Till dess att vi lyckats ändra detta beslut finns det, och vi som organisation accepterar demokratiskt fattade beslut och arbetar för att ändra det vi anser vara fel på demokratisk väg. Därför är det mycket viktigt att vi deltar i politiskt arbete som syftar till att förändra rovdjurspolitiken.  

I kommittén finns många olika viljor och ”krav” på hur vargstammen skall förvaltas i Sverige och flera av dessa viljor är klart jägar- och landsbygdsfientliga. Den ursprungliga versionen av dokumentet var helt annorlunda skrivet och vi har förändrat det i mycket hög grad. Om vi inte deltar blir bevarandesidans argument ofta oemotsagda.

Kommittén kan påverka besluten
Vid besöket hos miljöministern tidigare i vinter gjorde hon klart att det som kommer ut från kommittén kommer att ges stor betydelse inför kommande proposition till riksdagen. Det var i relation till detta som förbundsstyrelsen fattade beslutet att fortsatt vara med i kommittén och inte hoppa av, för att kunna framföra medlemmarnas vilja och även fast vi inte fick igenom alla våra synpunkter bevaka de ändringar (som var stora) som vi ändå lyckats få till.

Om JRF valt att hoppa av så finns det ingen som argumenterar för vår sak därför beslöt vi att hålla ut mer för att driva frågorna. Kommittéarbetet fortsätter nu och om vi kommer att hoppa av eller fortsätta vår medverkan är något som behöver vägas mot möjligheten till påverkan löpande.

Står fast vid nej till frilevande varg
Bara dagar efter att dokumentet släppts kom ett regeringsuttalande om att driva vargjakt i vinter mot EU, det är något vi jobbat hårt med och inte hade haft samma ingång att arbeta med om vi valt att stå vid sidan av.

Ingen i förbundsstyrelsen eller i förbundet i övrigt har skrivit på något dokument. Inför slutversionen fick vi igenom att det i pressmeddelandet står att ingen organisation har ändrat ståndpunkt, så vi har gjort klart att JRF står för nej till frilevande varg.