Sten Bergheden (M) konstaterar att en stor majoritet i riksdagen kommer att rösta ned regeringens försök att införa tillståndskrav för löstagbara magasin.
Sten Bergheden (M) konstaterar att en stor majoritet i riksdagen kommer att rösta ned regeringens försök att införa tillståndskrav för löstagbara magasin.

Därför stoppas magasinsregleringen

Propositionen om magasinsreglering ska debatteras i riksdagen och beslutas den 15 april. Förslaget om tillståndskrav för löstagbara magasin, till enhandsvapen och kulgevär för skytte och jakt, kommer att röstas ned. Sten Bergheden (M), talesperson i jakt- och vapenfrågor, förklarar varför i ett debattinlägg.

Idag torsdag slutbehandlas regeringens proposition i justitieutskottet om löstagbara magasin. Det är en stor majoritet, fem partier, som avslår regeringens förslag om reglering av vapenmagasin.
Det är anmärkningsvärt att regeringen trots kritik från nästan samtliga remissinstanser, kritik från lagrådet och tydlig kritik från fem riksdagspartier ändå lägger fram en proposition som skulle försämra och försvåra kraftigt för landets lagliga jägare, sportskyttar och samlare.

Polisen tar redan de kriminellas magasin
Regeringens påstående om att inte polisen skulle kunna omhänderta magasin från kriminella är ju inte sant. Jag bad riksdagens utredningstjänst undersökte detta åt mig och RUT-rapporten visade tydligt att polisen redan idag, med dagens lagstiftning, omhändertar cirka 1 000 magasin per år.
Om man vill förtydliga lagstiftningen ytterligare för att polisen ska vara trygga med att de kan omhänderta magasin i kriminella miljöer så har M, KD och SD ett gemensamt förslag på att i så fall förtydliga detta i brottsbalken.

Hamnar i papperskorgen
Den här magasinsproppen borde aldrig regeringen ha utformat eller spillt tid och pengar på den skulle aldrig ha skrivits och aldrig hamnat på riksdagens bord och nu placerar riksdagen den i papperskorgen.
Istället borde regeringen lagt den tiden på att återkomma med förslag och propositioner på de tillkännagivanden som riksdagen har beslutat om som:

Åtta mål som regeringen bommat
• 1: Skärpta straff för vapenbrott.
• 2: Skärpta straff för smuggling av vapen.
• 3: En översyn av vapenlagstiftningen för att underlätta för landets jägare och sportskyttar.
• 4: Avskaffa tillståndet på ljuddämpare.
• 5: Ta bort tidsbegränsade vapenlicenser.
• 6: Utöka vapengarderoben.
• 7: Göra en översyn vapenpassreglerna.
• 8: Inrätta en ny viltmyndighet.

Lägger kraft på att jaga jägare och skyttar
Detta är förslag och riksdagsbeslut som riksdagen tog den 19 juni 2019. Beslutet om att inrätta en viltmyndighet togs i mars 2015, så regeringen har haft gått om tid på sig att förbättra för landets jägare och sportskyttar. Men detta arbete har inte ens regeringen påbörjat. Det är helt oacceptabelt.
Trots att socialdemokraterna sa före valet att de inte skulle försämra för landets jägare och sportskyttar har de nu ägnat både tid, kraft och pengar på att ändå försöka försämra för landets lagliga vapenägare.
Jag är mycket glad att vi har lyckats stoppa detta mycket dåliga förslag och att det finns en stor majoritet i riksdagen, fem partier, som tydligt säger nej till regeringens försämringar för landets jägare, sportskyttar och samlare.

STEN BERGHEDEN (M)
talesperson i jakt- och vapenfrågor