Foto: Jägarnas Riksförbund JRF:s förbundsstyrelses verkställande utskott: Arne Nilsson, Solveig Larsson och Sven-Olof Sandberg.

DEBATT: Förtroendet för Naturvårdsverkets vargförvaltning är förbrukat

Naturvårdsverket har trollat med siffror och med järnhand styrt länsstyrelsernas beslut om minskad tilldelning under vinterns vargjakt. Nu är förtroendet förbrukat, skriver JRF:s förbundsstyrelses verkställande utskott.

Länsstyrelserna i södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena har nyligen fattat beslut om licensjakt på varg för kommande vinter. Besluten innebär en enorm minskning av jaktuttaget mot tidigare. De södra länen blir helt utan jakt, förutom Sörmland som får skjuta av några få.

Besluten har styrts med järnhand från Naturvårdsverket, som i praktiken inte har givit minsta eget beslutsutrymme åt länsstyrelserna.

Hånfulla beslut

Politiska beslut om att vargstammen ska minskas är tagna. Landsbygdsministern har varit tydlig med att detta måste ske. Men licensjaktsbesluten är rent ut hånfulla mot dem som har drabbats av vargen och lever med den, och obstruerande mot regeringens försök att genomdriva riksdagsbeslut.

Hur kunde det bli så här?

Naturvårdsverkets generaldirektör svarar lika hånfullt på kritiken: ”Vi har faktiskt lagar att förhålla oss till.” Men lagarna har inte förändrats. I stället har man taffligt trollat med siffror som visar något helt annat än verkligheten.

Trollar med siffror

Den senaste inventeringen visade på cirka 450 vargar, enligt Naturvårdsverket. I licensjaktsbesluten står det att stammen, om den inte jagas, kommer att uppgå till cirka 418 vargar nästa höst.

Hur går det ihop?

Det ser ut som ett medvetet räknefel: De siffror som Naturvårdsverket har valt att använda som grund utgår inte från de officiella inventeringssiffrorna, utan från en populationsuppskattning som Skandulv har tagit fram tidigare. Enligt Skandulvs gissningar fanns det 396 vargar hösten 2022, inte 450 som inventeringen visade senare på vintern.

Fler skador

Den krävda sänkningen av vargstammen blir nu i stället en ökning, och med det kommer skador på tamdjur och olägenheter för hund- och hästägare att öka i stället för att minska. Den pågående hastiga ökningen i de södra länen kommer inte att bromsas.

Det här kan också helt radera ut det sista förtroendet för myndigheternas vargförvaltning, och med det acceptansen för vargens närvaro på landsbygden.

Man trollar med siffror och motsätter sig den politiska viljan på bekostnad av den lilla människan i vargens närhet. Det här fungerar bevisligen inte. Naturvårdsverkets förtroende är förbrukat.

Dags för en ny viltmyndighet!