Ulf Lindström hänvisar till förbundets intranet när det gäller översynen av stadgarna.

DEBATT : Redovisning på stämman står ej i beslutet

Erika Sjöö, JRF – Norrbotten, har i en insändare ifrågasatt varför ingen redovisning gjordes av översynen av förbundets stadgar på förbundets årsstämma. Ulf Lindström ger styrelsens förklaring.

Först en liten rättelse; motion nummer 14 handlade om auktoriserade revisorer och den motionen med tilläggsyrkandet blev båda avslagna av årsstämman 2021. 

Vi antar att Erika Sjöö menar motion 15, som också avslogs av årsstämman, men ett yrkande om översyn av stadgar antogs. Översynen skulle enligt beslutet vara klart före nästa årsstämma, vilket också skedde.

Att det skulle redovisats på nästa årsstämma står inte i beslutet. Rapporten var klar och fanns tillgänglig på vårt intranät redan i maj 2022.

Rapporten handlar inte om återtagande av medlem specifikt, vilket beror på att stämman avslog detta vid behandlingen av motion nummer 15.

Då vore det helt fel av styrelsen att inte respektera årsstämmans beslut angående detta.