Den oheliga alliansen

Trion Sven-Erik Karlsson, Erold Coleman och Göran Steen samarbetar för att beskylla jägarna för att bilda kriminella nätverk för att jaga varg.
Dessa personer framträder i olika sammanhang med vilda anklagelser mot jägarna och andra som är kritiska till varg i odlingsbygder.

Erold Coleman påstår att ett kriminellt nätverk av tjuvjägare finns, där kännetecknen är att man deltar i debatten, går på möten och skriver insändare. Dessutom kommunicerar de med varandra genom telefon, SMS och e-post.

Göran Steen ska ju infiltrera jägarkåren för att spionera och lämna sina upplysningar till utvalda poliser för han litar inte på de andra.

Troligen är Erold Coleman en av de poliser han tycker att han kan lita på.

Sven-Erik Karlsson torgför anklagelserna om kriminella nätverk i tidningar som varande journalist. Senast i Nya Wermlands Tidningen, den 13 december.

Eftersom jag är en flitig debattör, deltar i möten och pratar i telefon med andra motståndare till förd rovdjurspolitik känner jag mig djupt kränkt av Sven-Eriks artiklar och Erold Colemans påståenden.

Göran Steens utspel är bara för att få publicitet för sitt eget namn. Hans medarbetare överger organisationen när de ser hans rätta jag.

Jag lägger ner mycken energi att få en konstruktiv dialog mellan olika grupper. Ovannämnda trios agerande leder till den raka motsatsen.