Djurskyddet sprider felaktigheter

Det är nästan ofattbart att en organisationsföreträdare som Djurskyddets Rolf Eriksson lyckas ha så mycket fel.
Bara 200 vargar? Nej, öka på till 270 vargar, vilket är vad forskarna anger. Då är ändå inte delar av förra årets föryngring med, på grund av att det inte funnits någon snö att göra inventering på.

Vi jägare är tillsammans omkring en halv miljon. Det är ingen liten grupp som de båda jägarorganisationerna företräder. Det är beklämmande när det lyssnas till en så liten spillra av befolkningen som Djurskyddet företräder.
Det är konstaterat att förståelsen för förekomst av varg ökar med avståndet till närmaste föryngring. Det innebär att invånare i de folktäta städerna söderut snart kommer att skrika i högan sky, precis som man gjort i Värmland och Dalarna i flera år.

Nej till varg i Jämtland
Vi två företräder nästan 1 500 jägare i vårt län. Dessa har sagt nej till frilevande varg i länet och detta demokratiska beslut varken kan eller vill vi frångå.
Om det skulle vara så att Djurskyddet anser att de faktauppgifter vi förmedlat om vargen är skräckpropaganda bör de kanske ompröva sin inställning till frilevande varg.
När Djurskyddet påstår att vi har anordnat kurser i olagliga jaktmetoder på varg far de med osanning. Vi har arrangerat kurser i vargjakt. Där beskrevs de olagliga jaktmetoder som förekom i Sverige för länge sedan och som tyvärr fortfarande förekommer i andra länder.
Kursledaren fördömde metoderna och deltagarna tog avstånd från dem.

Fabulerar om tjuvjakt
Djurskyddet fabulerar vilt om tjuvjakt på ”den svaga vargstammen”.
Under vinterperioden 2008/09 (oktober-april) har elva döda vargar registrerats i Sverige. Av dessa kan minst fem, möjligen åtta, klassas som stationära vargar, tillhörande någon av kategorierna familjegrupper, revirmarkerande par eller övriga stationära vargar.
Av de totalt elva döda vargarna blev ju skjutna. Sex med tillstånd av Naturvårdsverket och en med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. Dödsorsak för de övriga fyra vargarna var trafik, drunkning, dödad av annan varg och sjukdom/ålder.
Hur det är med den överväldigande majoriteten borde Djurskyddet hålla sig för gott för att uttala sig om.
Vad vi vet blir det ingen majoritet för varg i Värmland och andra varglän. Det är som vi skriver ovan. Acceptansen för vargen blir större ju längre bort man kommer från närmaste föryngring.

Bengt Bixo och Mats Eriksson, Jägarnas Riksförbunds distrikt Jämtland