Dubbla avskjutningen hade behövts för att hålla tillbaka årets tillväxt bara i Värmland, konstaterar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund.
Foto: Dan Törnström

Dubbla avskjutningen hade behövts för att hålla tillbaka årets tillväxt bara i Värmland, konstaterar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund.

”Dubblerad vargjakt behövdes”

Henrik Tågmark från Värmland, och rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund, konstaterar att kvoten i den nu avslutade licensjakten på 24 vargar borde ha varit dubbelt så stor i hans hemlän.

Vinterns vargjakt, som jag själv deltagit i hemma i Värmland, har gått som förväntat bra när vi fick spårsnö. Det tog 1,5 vecka för att fälla 24 vargar. Nu blev det på sina håll för mycket snö som gjorde jakten mycket arbetskrävande på slutet. Jägarna har gjort ett mycket engagerat och bra jobb och vi har även lärt oss mycket hur jakten skall läggas upp i framtiden.

Bekräftar överklagandet 
Jakten också har bekräftat att Jägarnas Riksförbunds överklagan av att tilldelningen varit alldeles för låg. Jakten har visat att kvoten var för lite. Det har under jakten dykt upp vargar överallt. Inget revir är på något vis tömda, så någon förbättring av vargläget efter vårens föryngringar kommer tyvärr därför inte att märkas.
Det hade behövts, som vi anförde i vår överklagan, den dubbla avskjutningen för att hålla tillbaka årets tillväxt.

Inga missbildningar
Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt verkar alla skjutna vargar hitintills också ha varit friska, förutom några med skabb. Detta resultat motsäger påståendet att stammen skulle vara ”grovt inavlad med missbildningar” som vissa betraktarorganisationer påstår.

Underkände inhiberingen
Högsta förvaltningsdomstolens beslut att underkänna inhiberingen av vargjakten, som förvaltningsrätten i Karlstad beslutade, är glädjande.
Högsta förvaltningsdomstolen skall dock senare fatta beslut om det i framtiden kommer att vara möjligt att överklaga till domstol. Förhoppningsvis kanske vi nu äntligen får ett slut på cirkusen med alla överklagningar till en massa olika rättsinstanser.
I så fall skulle vi på allvar kunna få ned vargstammen och med tiden återskapa drägliga förhållanden på landsbygdens näringar och jakt.

 

Henrik Tågmark, Jägarnas Riksförbund, rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen