Eftersöksstrejken avblåst

Svenljunggruppen blåser av eftersöksstrejken. Man anser att regeringen är på rätt väg i vargpolitiken och vill nu visa stöd för det.

”Under förutsättning att våra politiker står vid sitt ord om en begränsning av vargstammen till ca 180 vargar så kommer vi att stödja en genetisk förstärkning av vargstammen genom utsättning av vargvalpar eller vuxna djur”, skriver Svenljungagruppen i sin debattartikel här nedan.

Då vi de senaste dagarna fått besked från regeringspartierna om att de kommer att begränsavargstammen runt 180 vargar så blåser vi av eftersökstrejken på trafikskadat vilt i dag. Vi anser att regeringspartierna nu börjat visa empati för landsbygdbefolkningen genom detta besked och vi vill ge ansvariga politiker vårt stöd nu när de är på rätt spår.

Stödjer utplantering
Under förutsättning att våra politiker står vid sitt ord om en begränsning av vargstammen till ca 180 vargar så kommer vi att stödja en genetisk förstärkning av vargstammen genom utsättning av vargvalpar eller vuxna djur. Vi stödjer även genetisk urvalsjakt för att öka den genetiska variationen och för att förbättra inavelsgraden.
Vi anser att dessa åtgärder är en framkomlig väg att hålla antalet skador på befolkningens gröna näringar på så låg nivå som möjligt genom att vi då kan ha en minsta möjliga population av varg i Sverige.

Strejken kan återupptas
Vi kommer nu att återuppta vårt oavlönade arbete med att spåra upp djur som skadats av trafiken. Men även i fortsättningen kommer vi att debattera frågan och vi kommer även att bevaka så att våra politiker jobbar mot utsatt mål. Visar det sig att regeringspartiernas utfästelser var luft och tomma ord så kommer eftersökstrejken att tas upp igen och säkerligen med ännu större spridning.


Svenljungagruppen och Dalastrejken

Urban Nilsson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson, Thomas Ekberg, Bengt Håkansson, Kjell Lennartsson, Johan Frost